Update cookies preferences
Promotic

Wytworzenie ścieżki do Pmg obiektu - okno konfiguracyjne

Opis:
To okno jest dostępne w edytorze skryptu poprzez klawisz wywołujący menu kontekstowe lub prawym przyciskiem myszki i wyborem pozycji:
Skrypt Wizard .../Pmg obiekt - ścieżka
Konfiguratory:
Pmg obiektŚcieżka do wybranego obiektu
Ścieżka względnaJeżeli jest zaznaczone, wtedy wprowadzona ścieżka bezwzględna zostanie zmieniona na ścieżkę względną do danego obiektu odniesiena.
w odniesieniu do obiektuŚcieżka do obiektu, do którego odnosi się określona ścieżka względna.
Przypisać do zmiennejPrzyszereguje daną wartość do wybranej zmiennej
ZmiennaNazwa wytworzonej zmiennej Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), spacji oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wytwórz zmiennąWytworzy zmienną w skrypcie

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.