Promotic

Wybór właściwości lub metody obiektu Pm - okno konfiguracyjne

Opis:
To okno jest dostępne w edytorze skryptu poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub prawym przyciskiem myszki i wyborem pozycji:
Skrypt Wizard .../Pm obiekt - właściwość/metoda
Konfiguratory:
Właściwość/metoda obiektuUstawienie nazwy właściwości lub metody obiektu Pm
Przypisać do zmiennejPrzyszereguje daną wartość do wybranej zmiennej
ZmiennaNazwa wytworzonej zmiennej Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), spacji oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wytwórz zmiennąWytworzy zmienną w skrypcie

Historia:
Pm8.03.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.