Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Polecenie pętli Do

Opis:
Ten dialog jest dostępny z edytora skryptów poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub po naciśnięciu prawego przycisku myszki i wyborem pozycji:

Skrypt Wizard .../Pętla - Do

Pozycje konfiguracji:
WarunekWarunek w formie wyrażenia
Obliczenie warunku
Na początku pętli (domyślnie)
Na końcu pętli
Wykonywanie pętli
wykonuj dopóki warunek jest spełniony (domyślnie)
zakończ, kiedy warunek zostanie spełniony

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice