Promotic

Polecenie pętli Do - okno konfiguracyjne

Opis:
To okno jest dostępne w edytorze skryptu poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub prawym przyciskiem myszki i wyborem pozycji:
Skrypt Wizard .../Pętla - Do
Konfiguratory:
WarunekWarunek w formie wyrażenia
Obliczenie warunku
Na początku pętli (domyślnie)
Na końcu pętli
Wykonywanie pętli
wykonuj dopóki warunek jest spełniony (domyślnie)
zakończ, kiedy warunek zostanie spełniony

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.