Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Wytworzy łańcuch zawierającego RGB wartość koloru

Opis:
Ten dialog jest dostępny z edytora skryptów poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub po naciśnięciu prawego przycisku myszki i wyborem pozycji:

Skrypt Wizard .../Kolor (RGB)

Pozycje konfiguracji:
KolorRGB wartość koloru
Przypisać do zmiennejPrzyszereguje daną wartość do wybranej zmiennej
ZmiennaNazwa wytworzonej zmiennej Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, spacji oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wytwórz zmiennąWytworzy zmienną w skrypcie

Historia:
Pm8.03.10: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice