Promotic

Wybór właściwości lub metody Pmg obiektu - okno konfiguracyjne

Opis:
To okno jest dostępne w edytorze skryptu poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub prawym przyciskiem myszki i wyborem pozycji:
Skrypt Wizard .../Pmg obiekt - właściwość/metoda
Konfiguratory:
Pmg obiektŚcieżka do wybranego obiektu
Ścieżka względnaJeżeli jest zaznaczone, wtedy wprowadzona ścieżka bezwzględna zostanie zmieniona na ścieżkę względną do danego obiektu odniesiena.
w odniesieniu do obiektuŚcieżka do obiektu, do którego odnosi się określona ścieżka względna.
Właściwość/metoda obiektuUstawienie nazwy właściwości lub metody wybranego obiektu.
Za pomocą przycisku "..." (po prawej) otworzysz okno konfiguracyjne "Wybór właściwości lub metody obiektu".
Przypisać do zmiennejPrzyszereguje daną wartość do wybranej zmiennej
ZmiennaNazwa wytworzonej zmiennej Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), spacji oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wytwórz zmiennąWytworzy zmienną w skrypcie

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.