Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Wybór właściwości lub metody Pmg obiektu

Opis:
Ten dialog jest dostępny z edytora skryptów poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub po naciśnięciu prawego przycisku myszki i wyborem pozycji:

Skrypt Wizard .../Pmg obiekt - właściwość/metoda

Pozycje konfiguracji:
Pmg obiektŚcieżka do wybranego obiektu
Ścieżka względnaJeżeli jest zaznaczone, wtedy wprowadzona ścieżka bezwzględna zostanie zmieniona na ścieżkę względną do danego obiektu odniesiena.
w odniesieniu do obiektuŚcieżka do obiektu, do którego odnosi się określona ścieżka względna.
Właściwość/metoda obiektuUstawienie nazwy właściwości lub metody wybranego obiektu
Przypisać do zmiennejPrzyszereguje daną wartość do wybranej zmiennej
ZmiennaNazwa wytworzonej zmiennej Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, spacji oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wytwórz zmiennąWytworzy zmienną w skrypcie

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice