Promotic

View - właściwość obiektu PmViewCreator

Opis:
Zwraca obiekt PmMap który zawiera parametry do wyświetlanej przeglądarki.
Obiekt ten jest napełniony właściwościami, która zostały byly ustawione w metodzie Pm.CreateView w parametrze sViewPars.
Składnia:
PmMap View
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Do właściwości zwróconego obiektu PmMap można jednak zapisywać i można również dodawać nowe właściwości tego obiektu.

Właściwość zwraca obiekt PmMap, który jest napełniony z wartości parametru sViewPars (w formacie KeyVal) w metodzie Pm.CreateView.
Wszystkie w ten sposób początkowo ustawione właściwości obiektu PmMap są typu String. Zawartość obiektu PmMap może zostać w dowolny sposób zmieniona - pozycje można dodawać, usuwać lub zmieniać ich wartość.
Obiekt PmMap może zawierać inne wżłobione obiekty PmMap. W celu udostępnienia istniejącej lub wytworzenia nowej pozycji typu PmMap można zastosować metodę PmMap.mapSetSubmapAt.

Parametry (właściwości) przeglądarki różnią się w zależności od pojedyńczych typów przeglądarek i dlatego są opisane przy opisie otwierania tych przeglądarek:
Patrz również:
- Pm.CreateView (metoda)
- PmViewCreator.Frame (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oView = oCreator.View;

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.