Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Podstawowa obsługa edytora obiektów Pma

Ogólnie ważne klawisze:

<Ctrl-S> (Save) Zapis zmian edytowanego obiektu
<Ctrl-I> (Info) Otwarcie przeglądarki INFO systemu PROMOTIC
<F5> Uruchomienie edytowanej aplikacji
<F1> Otwarcie pomocy kontekstowej
<Ctrl-F1> Otwarcie spisu treści pomocy
<F6> Przemienna aktywacja okna drzewa obiektów i okna parametrów obiektu
 

Klawisze ważne w oknie drzewa obiektów:

<Ctrl-F> Odszukanie występowania określonego tekstu w aktywnym obiekcie i w jego obiektach podległych
<Ins> Włożenie nowego obiektu do obiektu aktywnego
<Del> Usunięcie aktywnego obiektu i wszystkichjego obiektów podległych
<F2> Zmiana nazwy aktywnego obiektu
<Ctrl-X> Wycięcie i skopiowanie aktywnego obiektu do schowka Windows
<Ctrl-C> Skopiowanie aktywnego obiektu do schowka Windows
<Ctrl-V> Wklejenie nowego obiektu ze schowka Windows do obiektu aktywnego
<Ctrl-D> Wklejenie nowego obiektu ze schowka Windows na poziom obiektu aktywnego
 

Klawisze ważne w oknie parametrów obiektu:

<Ctrl-PgDn>,<Ctrl-Tab> Aktywacja kolejnej karty w oknie definicji obiektu
<Ctrl-PgUp>,<Ctrl-Shift-Tab> Aktywacja poprzedniej karty w oknie definicji obiektu
 

Drag and Drop - Przeciągnięcie obiektu przy pomocy myszki przy naciśniętym lewym przyciskiem myszy:

bez następnych klawiszy Po przeciągnięciu obiektu zostanie wyświetlona okno z zapytaniem, czy należy obiekt skopiować, przesunąć czy też odwołać czynność.
z klawiszem <Ctrl> Obiekt zostanie skopiowany bez zapytania.
z klawiszem <Shift> Obiekt zostanie przesunięty bez zapytania.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice