Update cookies preferences
Promotic

onStop - zdarzenie obiektu PmgObject

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela.
Zdarzenie można zastosować na przykład do końcowego zapisania zawartości Pmg obiektu do danych docelowych.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Zdarzenie to działa także w Web panelach.
Z powodu ograniczeń funkcjonalności niektórych Web przeglądarek (Chrome, Edge) nie można w tym zdarzeniu wołać na przykład metodę panela.

Po wywołaniu zdarzenia onStop dla wszystkich obiektów Pmg, zostanie wywołane zdarzenie PmgRoot.onPanelStopEnd.
Patrz również:
- PmgObject.onStart (zdarzenie)
- PmgObject.onRefresh (zdarzenie)
Przykład:
Skrypt ten w obiekcie PmgNumber wywoła metodę projektanta SetVal obiektu PmaPanel. W parametrze przekaże swoją ostatnią wartość.
To nie działa w niektórych przeglądarkach internetowych (patrz Notatka).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.Methods.SetVal(pMe.Value);
© MICROSYS, spol. s r.o.