Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onStop - zdarzenie objektu PmgObject

Opis:
Zdarzenie jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu. Zdarzenie można zastosować na przykład do końcowego zapisania zawartości Pmg obiektu do danych docelowych.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.

Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.

Notatka:
Zdarzenie to działa także w Web panelach.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice