Promotic

Value - właściwość obiektu PmgNumber

Opis:
Wyświetlana wartość.
Składnia:
Variant Value
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość" tego obiektu.
 
Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy wartość ta zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.
Typ danych właściwości jest określony w konfiguratorze "Typ danych wprowadzanej wartości" i może być Double lub Long.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumber = pMe.Items("/Nmb");

var value = oNumber.Value;   // Odczyt z właściwości
oNumber.Value = 70;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.