Promotic

Liczba - karta obiektu PmgNumber

Opis:
Właściwości tekstu.
Konfiguratory:
Wartość
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Value.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy wartość ta zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.
CzcionkaCzcionka tekstu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FontId.
KolorKolor tekstu
Wyrównanie poziomePoziome wyrównanie tekstu
Wlewo
Na środek
W prawo
Wyrównanie pionowePionowe wyrównanie tekstu
W górę
Na środek
W dół
ObrócenieRotacja tekstu (dostępne tylko w obiektach PmgString, PmgNumber, PmgButton oraz PmgButtonState)
Nie obracać
Wlewo - Tekst będzie odwrócony o 90 stopni w przeciwnym kierunku ruchu wskazówek zegara
W dół - Tekst będzie odwrócony o 180 stopni
W prawo - Tekst będzie odwrócony o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara
Typ cieniowania tekstuWybór typu cieniowania tekstu.
Żadne - Tekst nie będzie wycieniowany
W prawo u dołu - Tekst będze wycieniowany wprawo u dołu
Kolor cieniowaniaWybór koloru cieniowania tekstu
Typ danych wprowadzanej wartościUstawia, czy w trybie edycji obiektu jest wykonana kontrola typu danych, można ustawić kontrolę do wprowadzania rzeczywistej lub wartości (z limitami lub bez nich). W trybie edycji jest każdy znak sprawdzany, czy odpowiada ustawieniu tej właściwości.
Konfigurator jednak umożliwia kontrolę wprowadzania, lecz ponadt wpływa również na rzeczywisty typ danych wartości (tzn. właściwość Value zwraca wartość typu Double lub Long).
Liczba całkowita - Właściwość Value zwraca wartość typu Long. Edycja wartości może być sprawdzana pod względem dolnego oraz górnego limitu. Patrz konfigurator "Zakres dolny" oraz konfigurator "Zakres górny".
Liczba rzeczywista - Właściwość Value zwraca wartość typu Double. Edycja wartości może być sprawdzana pod względem dolnego oraz górnego limitu. Patrz konfigurator "Zakres dolny" oraz konfigurator "Zakres górny".
DateTime (data oraz czas) - Właściwość Value zwraca wartość typu Double.
TimeSpan (zakres czasu) - Właściwość Value zwraca wartość typu Double.
Typ formatowania wartościMożna wprowadzić prosty przepis do formatowania. Bardziej złożony przepis (np. dla kilku wartości wejściowych) określa się przy pomocy powiązania danych "F - Powiązanie danych z formatowanym tekstem".
Wskazówka: Do wyświetlenia liczby ze stałą ilością miejsc dziesiętnych z kropką dziesiętną zawsze na tej samej pozycji zastosuj wyśrodkowanie poziome "W prawo" (na koniec przepisu dodatkowo można wprowadzić także spacje, żeby liczba nie była umieszczona za bardzo w prawo).
Żaden - Formatowanie nie jest zastosowane
Format według języka C - Formatowanie według składni języka C. Patrz Reguła formatowania języka C.
PmFormat - Formatowanie według składnia PmFormat. Patrz Łańcuch formatowania obiektu PmFormat.
Format wartościReguła formatowania w składni według typu formatowania wartości.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Typ edycjiJeżeli w tym konfiguratorze zezwolono edycję, wtedy można w runtime nad tym obiektem wywołać edycję przy pomocy klawisza Enter lub poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki.
Edycja jest zabroniona - Wartość nie można edytować bezpośrednio w tym obiekcie. Edycja wartości nie jest sprawdzana pod względem zawartości.
Edycja w miejscu wartości - Wartość można edytować bezpośrednio w tym obiekcie. Edycja wartości może być sprawdzana pod względem zakres dolny oraz zakres górny.
Edycja przy pomocy okna pomocniczego - Podczas edycji wartości zostanie otwarte nowe, pomocnicze okno. Edycja wartości może być sprawdzana pod względem zakres dolny oraz zakres górny.
Zakres dolnyJeżeli jest zezwolona edycja, wtedy można przez zakreślenie opcji wymóc kontrolę wprowadzania na określony w tym miejscu zakres dolny. Przy próbie wprowadzenia wartości poza zakresem zostaje wyświetlony komunikat o błędzie.
Zakres górnyJeżeli jest zezwolona edycja, wtedy można przez zakreślenie opcji wymóc kontrolę wprowadzania na określony w tym miejscu zakres górny. Przy próbie wprowadzenia wartości poza zakresem zostaje wyświetlony komunikat o błędzie.
Nagłówek okna edycjiTekst w nagłówku okna, które zostanie wyświetlone do edycji wartości.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli Typ edycji = Edycja przy pomocy okna pomocniczego.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.