Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Blink - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Włączy/wyłączy migotanie Pmg obiektu. Jeżeli jest wywoływana powtórnie, wtedy umoliwia zmianę parametrów migotania, lub zatrzymanie migotania.
Składnia:
Empty Blink(Long nDelay, Long nPeriod)
Wołanie:
oItem.Blink delay, period
Parametry:
nDelay(Long) Długość migotania
-1 - nieskończenie długo
0 - nie migotać = zaprzestanie migotania
większe niż 0 - migotać przez czas określony w sekundach
nPeriod(Long) Częstotliwość migotania jest określona przez krotność odświeżania panelu. Na przykład 2 oznacza, że do mignięcia dojdzie każdy drugi period odświeżenia panelu.
Notatka:

Metoda ta nie działa w Web panelach.

Metoda ta nie działa w obiekcie: PmgRoot.

Przykład:
Uruchomi migotania na czas nieograniczony. Period mignięcia jest w każdym odśeiweżeniu panelu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oItem = pMe.Items("/Txt0");
oItem.Blink(-1, 1);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice