Promotic

Blink - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Włączy/wyłączy miganie Pmg obiektu.
Jeżeli jest wołana powtórnie, wtedy umożliwia zmianę parametrów migania lub zatrzymanie migania.
Składnia:
Empty Blink(Long nDelay, Long nPeriod)
Parametry:
nDelay(Long) Długość migania
-1 - nieskończenie długo
0 - nie migać = zaprzestanie migotania
większe niż 0 - migać przez określony czas w sekundach
nPeriod(Long) Period migania jest określona przez krotność odświeżania panela. Na przykład 2 oznacza, że do mignięcia dojdzie każdy drugi period odświeżenia panela.
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Metoda ta nie działa w obiekcie: PmgRoot.
Przykład:
Uruchomi migania na czas nieograniczony. Period mignięcia jest okrelony periodem odświeżania panela.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Txt0");
oObject.Blink(-1, 1);
© MICROSYS, spol. s r. o.