Promotic

Dy - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Wysokość Pmg obiektu (w pikselach).
Składnia:
Long Dy
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Dy" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgObject.Y (właściwość)
- PmgObject.X (właściwość)
- PmgObject.Dx (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Txt0");

var nDy = oObject.Dy;   // Odczyt z właściwości
oObject.Dy = 30;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.