Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dy - wlaściwość obiektu PmgObject

Opis:
Wysokość Pmg obiektu (w pikselach).
Składnia:
Long Dy
Wołanie:
n = oItem.Dy
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Dy" niniejszego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- Y
- X
- Dx
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice