Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScreenY - wlaściwość obiektu PmgObject

Opis:
Pozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera.
Składnia:
Long ScreenY
Wołanie:
n = oItem.ScreenY
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

ScreenX=0, ScreenY=0 oznacza lewy górny róg ekranu.

Ponieważ pozycje okien są określane we współrzędnych ekranu, to ta właściwość może być użyteczna przy określaniu pozycji okien.

 
Właściwość ta nie działa w Web panelach
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice