Promotic

Methods - właściwość obiektu Pm

Opis:
Zwraca obiekt, przy pomocy którego można przystępować do metod globalnych aplikacji zdefiniowanych w karcie "Metody" obiektu PmaRoot.
Składnia:
Object Methods
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Samej właściwości nie można zmieniać (jest "tylko do odczytu"), jednak wywołana metoda może w swoim algorytmie zmieniać cokolwiek.

Właściwość ta działa także w Web panelach. Wołanie metod globalnych przy pomocy opisywanej właściwości można zastosować także w zdarzeniach Pmg obiektów, które są przeznaczone dla Web paneli. Wołanie metod globalnych poprzez Web jest zabezpieczone przy pomocy uprawnienia WebMethods.

Od wersji Pm8.0.0 standardowo nie można już wywoływać metod globalnych bezpośrednio przy pomocy ich nazwy. Taki przestarzały sposób wywołania można jawnie zezwolić, patrz dyrektywa skryptu #pragma option OldGlobalMethodCall. Bezpośrednie wywołanie metody przez jej nazwę jest jednak mniej ogólne (np. nie działa dla Web paneli) i dlatego nie jest zalecane.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Methods.MyMethod(par1, par2, "...");
Przykład2:
Patrz: przykład w opisie karty "Metody".
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- Methods
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.