Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Methods - wlaściwość obiektu Pm

Opis:
Zwraca obiekt, przy pomocy którego można przystępować do metod globalnych zdefiniowanych w zakładce "Metody" obiektu PmaRoot.
Składnia:
Object Methods
Wołanie:
Pm.Methods.method1 par1, par2 ...
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Samej właściwości nie można zmieniać (jest "tylko do odczytu"), jednak wywołana metoda może w swoim algorytmie zmieniać cokolwiek.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach. Wywołanie metod globalnych przy pomocy opisywanej właściwości można zastosować także w zdarzeniach Pmg obiektów, które są przeznaczone dla Web paneli. Wywołanie metod globalnych poprzez Web jest zabezpieczone przy pomocy uprawnienia WebMethods.
 
Od wersji PROMOTIC 8 standardowo nie można już wywoływać metod globalnych bezpośrednio przy pomocy ich nazwy. Taki przestarzały sposób wywołania można jawnie zezwolić, patrz dyrektywa skryptu #pragma option OldGlobalMethodCall. Bezpośrednie wywołanie metody przez jej nazwę jest jednak mniej ogólne (np. nie działa dla Web paneli) i z tego powodu nie jest zalecane.
Przykład:
Patrz: przykład w opisie zakładki "Metody".
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- Methods
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice