Promotic

RemoveUser - metoda obiektu Pm

Opis:
Usunie istniejącego PROMOTIC użytkownika.
Składnia:
Boolean RemoveUser(String sId, [String sParams])
Parametry:
sId(String) Identyfikator istniejącego (lokalnego lub sieciowego) użytkownika.
W celu zbiorowego usunięcia wszystkich użytkowników można wprowadzić tekst "$all".
sParams[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry użytkownika. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "type:local;stored:tmp;".
"type:local/net;" (opcjonalne) - Typ użytkownika (local = użytkownik lokalny, net = użytkownik sieciowy).
Jeżeli jest określony typ, wtedy użytkownik jest usunięty tylko jeżeli jest określonego typu.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy usunięcie użytkownika nie jest zależne od jego typu.
"stored:ini/tmp;" (opcjonalne) - Sposób zapisu konfiguracji użytkownika, gdzie ini oznacza lokalny plik tekstowy INI oraz tmp oznacza tymczasowy zapis w pamięci komputera.
Jeżeli jest określony sposób zapisu, wtedy użytkownik jest usunięty tylko jeżeli jest określonego typu zapisu.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy usunięcie użytkownika nie jest zależne od jego typu.
Wartość zwrotna:
true - Użytkownik usunięty z powodzeniem
false - Usunięcie użytkownika nie powiodło się
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.

Uwaga:
Jeżeli parametr sId jest ustawiony na "$all" a równocześnie zupełnie brak parametru sParams, wtedy z powodu zgodności z starymi wersjami zostało zachowane, że usuwani są tylko użytkownicy zapisani tymczasowo w pamięci (tak samo jak by było określone stored:tmp;).
Jeżeli parametr sParams jest ustawiony (chociażby pusty łańcuch), wtedy operacja wykonywana jest na podstawie tego ustawienia.
Przykład1:
Usunie konkretnego PROMOTIC użytkownika L_TEST. Nie jest konieczne określenie opcjonalnego parametru sParams, ponieważ identyfikator użytkownika sId jest jednoznaczny.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var res = Pm.RemoveUser("L_TEST");
Przykład2:
Usunie wszystkich tymczasowych PROMOTIC użytkowników typu TMP (lokalnych i sieciowych).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var res = Pm.RemoveUser("$all", "stored:tmp;");
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- RemoveUser
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.