Promotic

StringOper - metoda obiektu Pm

Opis:
Działanie z łańcuchem.
Składnia:
String StringOper(String sOper, String sValue, [String sParams])
Parametry:
sOper(String) Działanie z łańcuchem.
"trim" - Zwraca łańcuch bez początkowych oraz końcowych "białych znaków (spacja, tabulator, nowy wiersz, znak nbsp).
Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"ltrim" - (left trim) Zwraca łańcuch bez początkowych "białych" znaków (spacja, tabulator, nowy wiersz, znak nbsp).
Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"rtrim" - (right trim) Zwraca łańcuch bez końcowych "białych" znaków (spacja, tabulator, nowy wiersz, znak nbsp).
Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"lcase" - (lowercase)
Zwraca łańcuch skonwertowany na małe litery.
Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"ucase" - (uppercase) Zwraca łańcuch skonwertowany na duże litery.
Parametr sParams nie jest wykorzystany.
sValue(String) Źródłowe wyrażenie łańcuchowe.
sParams[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry dla poszczególnych operacji. Znaczenie jest różne dla poszczególnych operacji.
Jeżeli dana operacja stosuje ten parametr, wtedy jest to dla danej operacji podkreślone.
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sString = Pm.StringOper("ucase", "Promotic");   // sString zawiera "PROMOTIC"

Historia:
Pm8.02.14: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringOper
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.