Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringOper - metoda obiektu Pm

Opis:
Wykonanie działania z łańcuchem.
Składnia:
String StringOper(String sOper, String sValue, [String sParams])
Wołanie:
sString = Pm.StringOper(sOper, sValue, sParams)
Parametry:
sOper(String) Działanie z łańcuchem
"trim" - Zwraca łańcuch bez początkowych oraz końcowych "białych znaków (spacja, tabulator, nowy wiersz). Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"ltrim" - (left trim) Zwraca łańcuch bez początkowych "białych" znaków (spacja, tabulator, nowy wiersz). Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"rtrim" - (right trim) Zwraca łańcuch bez końcowych "białych" znaków (spacja, tabulator, nowy wiersz). Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"lcase" - (lowercase) Zwraca łańcuch skonwertowany na małe litery. Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"ucase" - (uppercase) Zwraca łańcuch skonwertowany na duże litery. Parametr sParams nie jest wykorzystany.
sValue(String) Źródłowe wyrażenie łańcuchowe.
sParams[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry dla poszczególnych operacji. Znaczenie jest różne dla poszczególnych operacji.

Jeżeli dana operacja stosuje ten parametr, wtedy jest to dla danej operacji podkreślone.

Notatka:

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sString = Pm.StringOper("ucase", "Promotic");  //sString zawiera "PROMOTIC"

Historia:
Pm8.02.14: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringOper
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice