Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringLen - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca ilość znaków w łańcuchu.
Składnia:
StringLen(sValue As String) As Long
Wołanie:
nChar = Pm.StringLen(sValue)
Parametry:
sValue(String) Źródłowe wyrażenie łańcuchowe.
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Metoda działa również w Makro wyrażenie $.exproraz w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var n = Pm.StringLen("Promotic");  //n zawiera 8
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringLen
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice