Promotic

StringLen - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca ilość znaków w łańcuchu.
Składnia:
Long StringLen(String sValue)
Parametry:
sValue(String) Źródłowe wyrażenie łańcuchowe.
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nChar = Pm.StringLen("Promotic");   // n zawiera 8

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringLen
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.