Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DirExist - metoda obiektu Pm

Opis:
Test istnienia foldera (katalogu).
Składnia:
Boolean DirExist(String sDir)
Wołanie:
b = Pm.DirExist(sDir)
Parametry:
sDir(String) Ścieżka względna lub bezwzględna oraz nazwa foldera.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

Wartość zwrotna:
Zwraca true, jeżeli folder/dysk istnieje, w innym przypadku zwraca false.
Notatka:
Jeżeli jest wprowadzona ścieżka względna, wtedy punktem odniesienia jest folder bieżącej aplikacji.
 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bExist = Pm.DirExist("C:\\Promotic\\Apps\\Aplikacja1\\");
if (bExist)
//...folder 'C:\Promotic\Apps\Aplikacja1\' istnieje
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bExist = Pm.DirExist("C:\\");
if (bExist)
//...dysk 'C:\' istnieje
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DirExist
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice