Promotic

DirExist - metoda obiektu Pm

Opis:
Test istnienia foldera plików.
Składnia:
Boolean DirExist(String sDir)
Parametry:
sDir(String) Ścieżka względna lub bezwzględna oraz nazwa foldera.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Wartość zwrotna:
Zwraca wartość true, jeżeli folder/dysk istnieje,
w innym przypadku zwraca wartość false.
Notatka:
Jeżeli jest wprowadzona ścieżka względna, wtedy punktem odniesienia jest folder bieżącej aplikacji.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bExist = Pm.DirExist("C:\\\\Promotic\\\\Apps\\\\Aplikacja1\\\\");
if (bExist)
{
// ...folder 'C:\Promotic\Apps\Aplikacja1\' istnieje
}
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bExist = Pm.DirExist("C:\\\\");
if (bExist)
{
// ...dysk 'C:\' istnieje
}
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DirExist
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.