Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WndEditUserPassword - metoda obiektu Pm

Opis:
Wyświetli okno do edycji hasła zalogowanego użytkownika w uruchomionej aplikacji.
Składnia:
Empty WndEditUserPassword()
Wołanie:
Pm.WndEditUserPassword
Notatka:
Metoda umożliwia zalogowanemu użytkownikowi zmianę hasła w uruchomionej aplikacji. Użytkownik jest wezwany do wprowadzenia starego hasła z powodu sprawdzenia jego tożsamości i do wprowadzenia nowego hasła, które z powodów bezpieczeństwa wprowadza dwukrotnie. Zmiana hasła w uruchomionej aplikacji jest możliwa tylko dla użytkowników zapisanych w pliku INI.
 
Metoda ta nie działa w Web panelach. Metoda ta działa dla paneli lokalnych z ustawieniem integracji panela oraz lokalnej aplikacji: client - OGRANICZONY dostęp ze skryptów do właściwego obiektu PmaPanel i obiektu Pm (panel lokalny JavaScript).
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WndEditUserPassword
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice