Promotic

GetUserInfo - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca informacje z systemu użytkowników.
Składnia:
Variant GetUserInfo(String sParams)
Parametry:
sParams(String) Dodatkowe parametry określająca rodzaj uzyskanych informacji. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "what:cfguserlist;type:local;".
"what:sss;" - Podstawowa opcja określająca co zostanie zwrócone.
what:cfguserlist; - Lista identyfikatorów użytkowników (oddzielone przecinkiem).
what:cfggrouplist; - Lista identyfikatorów grup (oddzielone przecinkiem).
what:loguserarray; - Tablica odniesień do zalogowanych użytkowników (obiekty PmUser). Ilość zwróconych zalogowanych użytkowników można uzyskać przy pomocy funkcji UBound.
"type:sss;" (opcjonalne) - Określa, czy mają zostać zwrócone informacje dotyczące wszystkich, tylko lokalnych lub tylko sieciowych użytkowników.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy to znaczy wszystkich użytkowników (lokalnych i sieciowych).
type:local; - Tylko użytkownicy lokalni.
type:net; - Tylko użytkownicy sieciowi.
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
Uzyska listę wszystkich użytkowników lokalnych. Najpierw w formie listy identyfikatorów użytkowników (oddzielone przecinkiem) i następującej konwersji listy na tablicę poszczególnych identyfikatorów.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sUsers = Pm.GetUserInfo("what:cfguserlist;type:local;");
var aUsers = Pm.StringSplit(sUsers, " ");
Przykład2:
Uzyska tablicę odniesień do wszystkich zalogowanych użytkowników sieciowych (obiekty PmUser) z następującym wypisem identyfikatora każdego zalogowanego użytkownika do INFO systemu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iUser;
var aUsers = Pm.GetUserInfo("what:loguserarray;type:net;");
var nUsers = aUsers.GetSize(1);
for (iUser = 0; iUser < nUsers; iUser++)
{
Pm.Debug(aUsers.GetItem(iUser).Id);
}
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetUserInfo
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.