Promotic

StringJoin - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca łańcuch wytworzony przez połączenie podłańcuchów znaków zawartych w 1-wymiarowej tablicy.
Składnia:
String StringJoin(Array aStrings, String sDelimiter)
Parametry:
aStrings(Array) tablica 1-wymiarowa (obiekt PmArray dla JavaScript lub typ danych Array dla VBScript) zawierająca łączone podłańcuchy znaków.
Wartości innego typu danych zostaną przetransfomowane do łańcucha tekstowego.
sDelimiter(String) Separator, tzn. znak wykorzystany do identyfikacji pojedyńczych granic podłańcuchów w ostatecznym łańcuchu.
Przykłady separatorów:
"" = pusty łańcuch - tzn. podłańcuchy nie będą niczym oddzielone
" " = spacja
"," = przecinek
";" = średnik
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
W łańcuchu s1 jest lista wartości z separatorem: przecinek ,. Listę rozłożymy na 1-wymiarową tablicę i znów złożymy spowrotem, ale tym razem z separatorem: średnik ;.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var s1 = "2,4,6,8,10";
var a = Pm.StringSplit(s1, " ");
var s2 = Pm.StringJoin(a, ";");   // s2 zawiera "2;4;6;8;10"

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringJoin
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.