Promotic

StringJoin - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca łańcuch wytworzony przez połączenie podłańcuchów znaków zawartych w 1-wymiarowej tablicy.
Składnia:
String StringJoin(Array aStrings, String sDelimiter)
Parametry:
aStrings(Array) tablica 1-wymiarowa zawierająca łączone podłańcuchy znaków. Wartości innego typu danych zostaną przetransfomowane do łańcucha.
sDelimiter(String) Separator, tzn. znak wykorzystany do identyfikacji pojedyńczych granic podłańcuchów w ostatecznym łańcuchu.
Przykłady separatorów:
"" = pusty łańcuch - tzn. podłańcuchy nie będą niczym oddzielone
" " = spacja
"," = przecinek
";" = średnik
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
W łańcuchu s1 jest lista wartości z separatorem: przecinek ,. Listę rozłożymy na 1-wymiarową tablicę i znów złożymy spowrotem, ale tym razem z separatorem: średnik ;.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var s1 = "2,4,6,8,10";
var a = Pm.StringSplit(s1, " ");
var s2 = Pm.StringJoin(a, ";");   // s2 zawiera "2;4;6;8;10"

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringJoin
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.