Update cookies preferences
Promotic

WndLogon - metoda obiektu Pm

Opis:
Wyświetli okno Zalogowanie użytkownika.
Składnia:
Empty WndLogon(Boolean bShow, [String sName])
Parametry:
bShow(Boolean) Wartość parametru.
true - otworzyć okno
false - zamknąć okno
sName[opcjonalne] (String) Jeżeli jest wprowadzona nazwa użytkownika lokalnego, wtedy zostanie ono domyślnie ustawione w oknie logowania
Notatka:
Na razie nie jest zaimplementowane zamykanie tego okna (dla dowolnych wartości parametru bShow okno zostanie otwarte).

Metoda ta działa także w Web panelach.
Żeby metoda w Web panelu funkcjonowała poprawnie, jest konieczne, żeby dany panel (obiekt PmaPanel), miał zawsze ustawione uprawnienie "WebRead" (żeby użytkownik sieciowy był zawsze zmuszony do zalogowania się w przeglądarce internetowej). Jest jednocześnie zalecane posiadać zaznaczony konfigurator "Rygorystyczny tryb logowania użytkowników sieciowych do aplikacji z koniecznością podania nazwy użytkownika oraz hasła" w obiekcie PmaWeb.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.WndLogon(1);

Historia:
Pm8.02.12: Usprawniona również dla innych przeglądarek aniżeli InternetExplorer.
Pm8.00.02: Dostępne dla Web paneli.
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WndLogon
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.