Promotic

DiscGetFreeSpace - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca wolne miejsce na danym nośniku (dysk, itd.).
Składnia:
Double DiscGetFreeSpace(String sRoot)
Parametry:
sRoot(String) główny folder nośnika
Wartość zwrotna:
Zwraca wartość w bajtach
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var n = Pm.DiscGetFreeSpace("C:");
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DiscGetFreeSpace
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.