Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DiscGetFreeSpace - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca wolne miejsce na danym nośniku (dysk, itd.).
Składnia:
Double DiscGetFreeSpace(String sRoot)
Wołanie:
n = Pm.DiscGetFreeSpace(sRoot)
Parametry:
sRoot(String) główny folder nośnika
Wartość zwrotna:
Zwraca wartość w bajtach
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var n = Pm.DiscGetFreeSpace("C:");
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DiscGetFreeSpace
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice