Promotic

EncryptText - metoda obiektu Pm

Opis:
Zakodowanie danego łańcucha tekstu według danego ziarnka.
Składnia:
String EncryptText(String sText, String sSeed)
Parametry:
sText(String) Tekst, który ma zostać zakodowany
sSeed(String) Ziarnko, według którego ma teksto zostać zakodowany (jest konieczne podczas dekodowania tekstu). Zalecana wielkość przynajmniej 5 znaków.
Notatka:
Do dekodowania tekstu służy metoda Pm.DecryptText.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
Zakodowanie hasła i jego zapis do pliku "ini":
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTxt = "Tekst poufny";
var sTextCode = Pm.EncryptText(sTxt, "bflmpsvz");
Pm.IniFileWrite("#cfg:data.ini", "hasła", "Hasło1", sTextCode);
Przykład2:
Zakodowanie łańcucha oraz jeko zdekodowanie według określoneko ziarnka.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTxt = "Hello";
var sTextDecrypt;
var sTextEncrypt = Pm.EncryptText(sTxt, "bflmpsvz");
Pm.Debug("TextEncrypt=" + sTextEncrypt);

sTextDecrypt = Pm.DecryptText(sTextEncrypt, "bflmpsvz");
Pm.Debug("TextDecrypt=" + sTextDecrypt);
Zabezpieczone uruchomienie aplikacji tylko przy użyciu określonego numeru licencji runtime:
Specyficzny numer licencji (7763) jest używany jako część ziarna do zaszyfrowania tekstu przechowywanego w pliku.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTextEncrypt = Pm.EncryptText("Hello!", "bflmpsvz_7763");
Pm.FileTextWrite("#cfg:Licence.key", sTextEncrypt, "charset:utf-8;");
W aplikacji w zdarzeniu onAppStartBegin znajduje się skrypt, który odczytuje zawartość pliku i wykorzystuje wykryty numer licencji do odszyfrowania i porównania zawartości.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTxt = Pm.FileTextRead("#cfg:Licence.key", 2);
var sSeed = "bflmpsvz_" + Pm.LicenceInfo(0);
var sTextDecrypt = Pm.DecryptText(sTxt, sSeed);
if (sTextDecrypt ! "Hello!")
{
Pm.MessageBox("Err", "Licence error!", 0x0);
Pm.AppStop(0);
}

Historia:
Pm9.00.14: Usunięty błąd: W Web panelu metoda ta nie działała dla niektórej wartości sSeed.
Pm8.03.25: Teraz działa również dla JavaScript oraz Web panele.
Pm8.01.06: Wystąpił błąd jeżeli wejściwy tekst był pusty łańcuch.
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- EncryptText
 
 
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.