Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

EncryptText - metoda obiektu Pm

Opis:
Zakodowanie danego łańcucha tekstu według danego ziarnka.
Składnia:
EncryptText(sText As String, sSeed As String) As String
Wołanie:
s = Pm.EncryptText(sText, sSeed)
Parametry:
sText(String) tekst, który ma zostać zakodowany
sSeed(String) Ziarnko, według którego ma teksto zostać zakodowany (konieczne podczas dekodowania tekstu). Zalecana wielkość przynajmniej 5 znaków.
Notatka:
Do dekodowania tekstu służy metoda Pm.DecryptText.
 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
zakodowanie hasła i jego zapis do pliku "ini":
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sTxt, sTextCode
sTxt = "Tekst poufny"
sTextCode = Pm.EncryptText(sTxt, "bflmpsvz")
Pm.IniFileWrite "data.ini", "Hasło1", sTextCode
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- EncryptText
 
 
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice