Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

EncryptText - metoda obiektu Pm

Opis:
Zakodowanie danego łańcucha tekstu według danego ziarnka.
Składnia:
String EncryptText(String sText, String sSeed)
Wołanie:
s = Pm.EncryptText(sText, sSeed)
Parametry:
sText(String) Tekst, który ma zostać zakodowany
sSeed(String) Ziarnko, według którego ma teksto zostać zakodowany (jest konieczne podczas dekodowania tekstu). Zalecana wielkość przynajmniej 5 znaków.
Notatka:
Do dekodowania tekstu służy metoda Pm.DecryptText.
 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
Zakodowanie hasła i jego zapis do pliku "ini":
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTxt = "Tekst poufny";
var sTextCode = Pm.EncryptText(sTxt, "bflmpsvz");
Pm.IniFileWrite("#cfg:data.ini", "hasła", "Hasło1", sTextCode);
Przykład2:
Zakodowanie łańcucha oraz jeko zdekodowanie wg określoneko ziarnka.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTxt = "Hello";
var sTextDecrypt;
var sTextEncrypt = Pm.EncryptText(sTxt, "bflmpsvz");
Pm.Debug("TextEncrypt = " + sTextEncrypt);

sTextDecrypt = Pm.DecryptText(sTextEncrypt, "bflmpsvz");
Pm.Debug("TextDecrypt = " + sTextDecrypt);

Historia:
Pm8.03.25: Teraz działa również w JavaScript oraz Web panelach.
Pm8.01.06: wystąpił błąd jeżeli wejściwy tekst był pusty łańcuch.
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- EncryptText
 
 
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice