Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InfoAction - metoda obiektu Pm

Opis:
Wołanie akcji nad pozycją w INFO systemie.
Składnia:
Boolean InfoAction(String sInfoPath, String sInfoName, Long nAction)
Wołanie:
Pm.InfoAction sInfoPath, sInfoName, nAction
Parametry:
sInfoPath(String) Ścieżka do pozycji INFO systemu. Jest to na przykład "COMM/PmModbusMr_0" do komunikacji.
sInfoName(String) Nazwa pozycji INFO systemu, którą jest nazwa zakładki w INFO systemie. Jest to na przykład "Monitor" dla pozycji "COMM/driver".
nAction(Long) Numer akcji, która ma zostać wykonana dla danej pozycji. Na razie ma sens tylko wartość 0.
Wartość zwrotna:
W razie pomyślnego wykonania zwraca true, w innym przypadku false.
Notatka:

Nad niektórymi pozycjami w INFO systemie można prawym przyciskiem myszy otworzyć menu lokalne i w takim menu następnie wywołać akcję. W danym menu może pojawić się nawet kilka akcji.

Jeżeli akcje te są indeksowane od 0, wtedy każdej akcji można przyszeregować numer. Metoda InfoAction umożliwia uruchomić daną akcję (przez wprowadzenie numeru) w skrypcie.

Metoda ma na razie praktyczne zastosowanie tylko dla pozycji, które umożliwiają wyczyszczenie (usunięcie zawartości). Takimi akcjami w INFO systemie dysponują pozycje takie jak na przykład Debug_info, "COMM/driver" - zakładka "Monitor", itd. Akcje te znajdują się w menu zawsze na pierwszej pozycji, mają więc numer 0.

 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
Usunięcie wszystkich wierszy w pozycji "Debug_info" INFO systemu:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.InfoAction("Debug_info", "Debug1", 0);
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoAction
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice