Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InfoAction - metoda obiektu Pm

Opis:
Wywołanie akcji nad pozycją w INFO systemie.
Składnia:
Boolean InfoAction(String sInfoPath, String sInfoName, Long nAction)
Wołanie:
Pm.InfoAction sInfoPath, sInfoName, nAction
Parametry:
sInfoPath(String) Ścieżka do pozycji INFO. Taką pozycją może być na przykład "COMM/PmModbusMr_0" do komunikacji.
sInfoName(String) Nazwa pozycji INFO, którą jest nazwa zakładki w INFO systemie. Jest to na przykład "Monitor" dla pozycji "COMM/driver".
nAction(Long) Numer akcji, która ma zostać wykonana dla danej pozycji. Na razie ma sens tylko wartość 0.
Wartość zwrotna:
W razie pomyślnego wykonania zwraca true, w innym przypadku false.
Notatka:

Nad niektórymi pozycjami w oknie INFO systemu można prawym przyciskiem myszy otworzyć menu lokalne i w takim menu następnie wywołać akcję. W danym menu może pojawić się nawet kilka akcji. Jeżeli akcje te są indeksowane od 0, wtedy każdej akcji można przyszeregować numer. Metoda InfoAction umożliwia uruchomić daną akcję (przez wprowadzenie numeru) ze skryptu.

Metoda ma na razie praktyczne zastosowanie tylko dla pozycji, które umożliwiają wyczyszczenie (usunięcie zawartości). Takimi akcjami w systemie INFO dysponują pozycje takie jak na przykład Debug_info, "COMM/driver" - zakładka "Monitor", itd. Akcje te znajdują się w menu zawsze na pierwszej pozycji, mają więc numer 0.

 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
Usunięcie wszystkich wierszy dla pozycji Debug_info w zakładce "Debug1"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.InfoAction("Debug_info", "Debug1", 0);
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoAction
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice