Update cookies preferences
Promotic

InfoAction - metoda obiektu Pm

Opis:
Wołanie akcji nad pozycją w INFO systemie.
Składnia:
Boolean InfoAction(String sInfoPath, String sInfoName, Long nAction)
Parametry:
sInfoPath(String) Ścieżka do pozycji INFO systemu. Jest to na przykład "COMM/PmModbusMr_0" do komunikacji.
sInfoName(String) Nazwa pozycji INFO systemu (nazwa karty w INFO systemie). Jest to na przykład "Monitor" dla pozycji "COMM/driver".
nAction(Long) Numer akcji, która ma zostać wykonana dla danej pozycji. Na razie ma sens tylko wartość 0.
Wartość zwrotna:
Zwraca wartość true przy powodzeniu, w innym przypadku zwraca wartość false.
Notatka:
Nad niektórymi pozycjami w INFO systemie można prawym przyciskiem myszki otworzyć menu kontekstowe i w takim menu następnie wywołać akcję. W danym menu może pojawić się nawet kilka akcji.
Jeżeli akcje te są indeksowane od 0, wtedy każdej akcji można przyszeregować numer. Metoda InfoAction umożliwia uruchomić daną akcję (przez wprowadzenie numeru) w skrypcie.
Metoda ma na razie praktyczne zastosowanie tylko dla pozycji, które umożliwiają wyczyszczenie (usunięcie zawartości). Takimi akcjami w INFO systemie dysponują pozycje takie jak na przykład Debug, "COMM/driver" - karta "Monitor", itd. Akcje te znajdują się w menu zawsze na pierwszej pozycji, mają więc numer 0.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
Usunięcie wszystkich wierszy w pozycji "Debug" INFO systemu:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.InfoAction("Debug", "Debug1", 0);
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoAction
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.