Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InfoAction - metoda objektu Pm

Popis:
Vyvolání akce nad položkou v INFO systému.
Syntaxe:
InfoAction(sInfoPath As String, sInfoName As String, nAction As Long) As Boolean
Volání:
Pm.InfoAction sInfoPath, sInfoName, nAction
Parametry:
sInfoPath(String) Cesta k INFO položce. Je to například "COMM/PmModbusMr_0" pro komunikaci.
sInfoName(String) Název INFO položky, což je název záložky v INFO systému. Je to například "Monitor" pro položku "COMM/ovladač".
nAction(Long) Číslo akce, která se nad položkou požaduje provést. Prozatím má smysl pouze hodnota 0.
Vrácená hodnota:
Vrací true při úspěchu, v jiném případě false.
Poznámka:

Nad některými založkami v okně INFO systému lze pravým tlačítkem myši otevřít lokální menu a v tomto menu lze pak spustit akci. V daném menu může být i více akcí. Pokud tyto akce indexujeme od 0, pak každé akci můžeme přiřadit číslo. Metoda InfoAction umožňuje spustit danou akci (zadáním čísla) ze skriptu.

Metoda má zatím praktické uplatnění jen pro položky, které umožňují vyčištění (smazání obsahu). Tyto akce jsou v INFO položkách jako je například Debug_info, "COMM/ovladač" - záložka "Monitor", atd. Tyto akce jsou v menu vždy na prvním místě a mají proto číslo 0.

 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
Vymazání všech řádků v položce Debug_info v záložce "Debug1"
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.InfoAction "Debug_info", "Debug1", 0
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoAction
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice