Update cookies preferences
Promotic

InfoAction - metoda objektu Pm

Popis:
Volání akce nad položkou v INFO systému.
Syntaxe:
Boolean InfoAction(String sInfoPath, String sInfoName, Long nAction)
Parametry:
sInfoPath(String) Cesta k položce INFO systému. To je například "COMM/PmModbusMr_0" pro komunikaci.
sInfoName(String) Název položky INFO systému (název karty v INFO systému). To je například "Monitor" pro položku "COMM/ovladač".
nAction(Long) Číslo akce, která se nad položkou požaduje provést. Prozatím má smysl pouze hodnota 0.
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu true při úspěchu, v jiném případě vrací hodnotu false.
Poznámka:
Nad některými založkami v INFO systému lze pravým tlačítkem myši otevřít kontextové menu a v tomto menu lze pak spustit akci. V daném menu může být i více akcí.
Pokud tyto akce indexujeme od 0, pak každé akci můžeme přiřadit číslo. Metoda InfoAction umožňuje spustit danou akci (zadáním čísla) ve skriptu.
Metoda má zatím praktické uplatnění pouze pro položky, které umožňují vyčištění (smazání obsahu). Tyto akce jsou v položkách INFO systému jako je například Debug, "COMM/ovladač" - karta "Monitor", atd. Tyto akce jsou v menu vždy na prvním místě a mají proto číslo 0.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
Smazání všech řádků v položce "Debug" INFO systému:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.InfoAction("Debug", "Debug1", 0);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoAction
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.