Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PlaySound - metoda objektu Pm

Popis:
Přehrání zvukového souboru *.wav zvukovým serverem systému Promotic. Systém umí v jednom okamžiku přehrávat pouze jediný zvukový soubor. Proto se požadavky na přehrání zvukového souboru řadí do interní fronty zvukového serveru. Řadí se dle priority a času vygenerování požadavku na přehrání.
Syntaxe:
PlaySound(sSound As String)
Volání:
Pm.PlaySound sSound
Parametry:
sSound(String) Parametry zvuku určující jak bude zvuk přehrán. Například: "file:#pmres:Sound/hoot01.wav;repeat:5;".
file:xx; - Zvukový soubor. Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

Ve složce Promotic ("/Pm/Resource/Sound") jsou *.wav soubory, které lze použít. Odkaz na ně je například #pmres:Sound/alarm01.wav. Projektant může vytvořit vlastní soubory a umístit je do složky aplikačních zdrojů (viz konfigurátor "Cesty k systémovým složkám") a pak odkaz na ně je například #appres:MySound1.wav.

repeat:nn; - Počet opakování zvuku (1 = přednastaveno, -1 = neomezeno).
stop:nn; - Umožňuje odstranit z fronty zvukového serveru požadavky vzniklé metodou PlaySound.
0 (přednastaveno) - Neudělá nic.
1 - Odstraní z fronty zvukového serveru všechny požadavky vzniklé metodou PlaySound. Ostatní volby (file a repeat) jsou v tomto případě ignorovány.
Poznámka:
Upozornění:
- Metoda je asynchronní, tzn. že dá jen podnět ke spuštění zvuku ale nečeká na skutečné spuštění či ukončení zvuku (proto metoda nevrací příznak o úspěšnosti).
- K přehrání zvukového souboru je nutno, aby v počítači byla instalována zvuková karta.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy. Tehdy má tato metoda omezení:
- Každé nové spuštění zvuku ve Web obraze ukončí předchozí zvuk (ve Web obrazech není zvukový server).
- Prohlížeč InternetExplorer nepodporuje přehrávání wav souborů (Chrome, Firefox formát podporují). Tato metoda na Webu však podporuje přehrávání i souborů mp3 (tento formát podporují všechny prohlížeče), ale tento formát zase nepodporuje lokální aplikace. Pokud je tedy potřeba aby metoda fungovala v InternetExploreru i lokálně v aplikaci, pak je nutno vytvořit zvukové soubory v obou formátech a pak volat lokálně jiný soubor než na Webu. Viz Příklad3
 
Stará syntaxe této metody vracela 0 (skončila úspěšně) nebo 1 (skončila chybou) a měla tři parametry:
sFile (String) - Název souboru s cestou. Pokud je hodnota prázdný řetězec, pak bude ukončeno přehrávání právě přehrávaného zvukového souboru.
nPriority (Long) - Priorita (rezervováno, nastavit na 0).
nFlags (Long) - Příznaky určující způsob přehrání zvuku (mohou se sčítat).
1 - (NoStop) - Příznak způsobí, že právě přehrávaný zvukový soubor nebude přerušen a metoda se okamžitě ukončí s příznakem chyby (vrací 1) (lze použít k otestování, zda je nebo není přehráván zvukový soubor).
2 - (Loop) - Příznak způsobí, že soubor bude přehráván neustále dokola. Přehrávání ukončí až spuštění dalšího zvukového souboru.
Příklad1:
Přehrání (zařazení do fronty zvukového serveru) zvukového souboru
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.PlaySound "file:#pmres:Sound/hoot01.wav;"
Příklad2:
Zrušení všech požadavků ve frontě zvukového serveru, které byly vytvořené metodou PlaySound.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.PlaySound "stop:1;"
Příklad3:
Volání metody v obraze, které je funkční v lokální aplikaci i na Webu (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..). Projektant musí zkonvertovat wav soubor do formátu mp3 a uložit jej do souborové složky #appres:.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (1 == pMe.Root.ClientType)
  Pm.PlaySound("file:#pmres:Sound/hoot01.wav;");
else
  Pm.PlaySound("file:#pmres:Sound/hoot01.mp3;");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- PlaySound
 
 
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice