Promotic

PlaySound - metoda objektu Pm

Popis:
Přehrání zvukového souboru *.wav zvukovým serverem systému PROMOTIC. Systém umí v jednom okamžiku přehrávat pouze jediný zvukový soubor. Proto se požadavky na přehrání zvukového souboru řadí do interní fronty zvukového serveru. Řadí se dle priority a času vygenerování požadavku na přehrání.
Syntaxe:
Empty PlaySound(String sSound)
Parametry:
sSound(String) Parametry zvuku určující jak bude zvuk přehrán. Například: "file:#pmres:Sound/hoot01.wav;repeat:5;".
file:xx; - Zvukový soubor WAV. Jakmile se soubor jednou začne přehrávat, tak se musí dohrát do konce, a proto je doporučeno používání raději časově krátkých souborů s nastaveným opakováním, před přehráváním časově dlouhých souborů.
repeat:nn; - Počet opakování zvuku (1 = přednastaveno, -1 = neomezeno).
stop:nn; - Umožňuje odstranit požadavky vzniklé metodou PlaySound z fronty zvukového serveru.
0 (přednastaveno) - Neudělá nic.
1 - Odstraní z fronty zvukového serveru všechny požadavky vzniklé metodou PlaySound. Pokud se některý z odstraňovaných požadavků právě přehrává, pak přehrávání se okamžitě ukončí. Ostatní volby (file a repeat) jsou v tom případě ignorovány.
Poznámka:
Upozornění:
- Metoda je asynchronní, to znamená, že dá jen podnět ke spuštění zvuku ale nečeká na skutečné spuštění nebo ukončení zvuku (a proto metoda nevrací příznak o úspěšnosti).
- K přehrání zvukového souboru je nutno, aby v počítači byla instalována zvuková karta.


Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Tehdy má tato metoda omezení:
- Každé nové spuštění zvuku ve Web obrazu ukončí předchozí zvuk (ve Web obrazech není zvukový server).
- Prohlížeč InternetExplorer nepodporuje přehrávání wav souborů (Chrome, Firefox, Edge formát podporují). Tato metoda na Webu však podporuje přehrávání i souborů mp3 (tento formát podporují všechny prohlížeče), ale tento formát zase nepodporuje lokální aplikace. Pokud je tedy potřeba aby metoda fungovala v InternetExploreru i lokálně v aplikaci, pak je nutno vytvořit zvukové soubory v obou formátech a pak volat lokálně jiný soubor než na Webu. Viz Příklad3


Stará syntaxe této metody vracela 0 (skončila úspěšně) nebo 1 (skončila chybou) a měla tři parametry:
sFile (String) - Název souboru s cestou. Pokud hodnota je prázdný řetězec, pak bude ukončeno přehrávání právě přehrávaného zvukového souboru.
nPriority (Long) - Priorita (rezervováno, nastavte na 0).
nFlags (Long) - Příznaky určující způsob přehrání zvuku (mohou se sčítat).
1 - (NoStop) - Příznak způsobí, že právě přehrávaný zvukový soubor nebude přerušen a metoda se okamžitě ukončí s příznakem chyby (vrací 1) (lze použít k otestování, zda je nebo není přehráván zvukový soubor).
2 - (Loop) - Příznak způsobí, že soubor bude přehráván neustále dokola. Přehrávání ukončí až spuštění dalšího zvukového souboru.
Příklad1:
Přehrání (zařazení do fronty zvukového serveru) zvukového souboru
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.PlaySound("file:#pmres:Sound/hoot01.wav;");
Příklad2:
Zrušení všech požadavků ve frontě zvukového serveru, které byly vytvořené metodou PlaySound.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.PlaySound("stop:1;");
Příklad3:
Volání metody v obrazu, které je funkční v lokální aplikaci i ve Web prohlížeči (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...). Projektant musí zkonvertovat wav soubor do formátu mp3 a uložit jej do souborové složky #appres:.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (1 == pMe.Root.ClientType)
{
Pm.PlaySound("file:#pmres:Sound/hoot01.wav;");
}
else
{
Pm.PlaySound("file:#appres:hoot01.mp3;");
}

Historie:
Pm9.00.03: Opravená chyba: stop:1 ukončí přehrávaný zvuk (předtím se dohrál do konce)
Pm8.00.06: Opravená chyba: nefungoval při použití ve Web obrazu.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- PlaySound
 
 
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.