Promotic

FileCopy - metoda objektu Pm

Popis:
Zkopírování daného souboru.
Syntaxe:
Boolean FileCopy(String sExistingFile, String sNewFile, Boolean bFailIfExist)
Parametry:
sExistingFile(String) Název souboru s cestou, který má být kopírován.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
sNewFile(String) Cesta a název nově vytvářeného souboru. Složka, ve kterém soubor bude vytvářen, musí existovat, v jiném případě metoda selže.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
bFailIfExist(Boolean) Mód operace
0 - existující soubor bude přepsán novým
1 - metoda selže, pokud vytvářený soubor již existuje
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Tuto metodu nelze použít pro skupinové kopírování (např. *.*).

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.FileCopy("#data:boildat.ini", "C:/Backup/boildat1.ini", 0);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileCopy
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.