Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileCopy - metoda objektu Pm

Popis:
Zkopírování daného souboru.
Syntaxe:
FileCopy(sExistingFile As String, sNewFile As String, bFailIfExist As Boolean) As Boolean
Volání:
b = Pm.FileCopy(sExistingFile, sNewFile, bFailIfExist)
Parametry:
sExistingFile(String) Název souboru s cestou, který má být kopírován. Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně vzhledem k souborové složce aplikace.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

sNewFile(String) Cesta a název nově vytvářeného souboru. Složka, ve kterém soubor bude vytvářen, musí existovat, jinak metoda selže.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

bFailIfExist(Boolean) mód operace
0 - existující soubor bude přepsán novým
1 - metoda selže, pokud vytvářený soubor již existuje
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Tuto metodu nelze použít pro skupinové kopírování (např. *.*).
 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.FileCopy "#data:boildat.ini", "C:/Backup/boildat1.ini", 0
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileCopy
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice