Update cookies preferences
Promotic

GetRtLangs - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací seznam všech národních jazyků podporovaných v aplikaci. Viz PmaRoot > Aplikace > Všechny užité jazyky.
Seznam je zejména vhodný pro Otevření prohlížeče pro výběr volby z nabídky (/#glob/list). Umožňuje pohodlně vytvářet uživatelskou nabídku pro přepnutí jazyka runtime aplikace.
Syntaxe:
Variant GetRtLangs(String sParams)
Parametry:
sParams(String) Dodatečné parametry pro určení formátu výstupních dat. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal.
"what:xx;" (povinné) - Určuje formát výstupních dat. Například "what:idlist;".
"what:idlist;" - Vrací seznam identifikátorů národních jazyků v podobě textového řetězce (oddělovač je čárka ',').
"what:idtitlearray;" - Vrací seznam identifikátorů národních jazyků jako 2-rozměrné pole, vhodného pro zobrazení nabídky pomocí Otevření prohlížeče pro výběr volby z nabídky (/#glob/list).
Každý řádek představuje jeden národní jazyk.
Sloupec představuje identifikátor a lokalizovaný název jazyka.
Vrácená hodnota:
Výsledný seznam je buď v podobě textového řetězce nebo 2-rozměrné pole.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Zobrazí nabídky se seznamem všech národních jazyků.
V proměnné sLang bude:
- řetězec s identifikátorem vybraného národního jazyka (např. "cs", "en" ..., viz Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích)
- nebo prázdný řetězec pokud nedošlo k výběru (pokud Storno).
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onViewClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
var sLang = ev.ReturnValue;
if (Pm.IsValid(sLang))
{
Pm.RtLang = sLang;
}
}
}

var aLangs = Pm.GetRtLangs("what:idtitlearray;");
var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/list", "autoselect:0;grid:1;title:Selection;", "target:_blank;modal:1;pos:view," + pMe.ViewX + "," + pMe.ViewY + ";");
oCreator.View.list = aLangs;
oCreator.View.onClose = onViewClose;
oCreator.Open();

Historie:
Pm9.00.28: Zprovozněno pro Web obrazy.
Pm8.02.00: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetRtLangs
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.