Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetRtLangs - metoda objektu Pm

Popis:
Metoda umožňuje získat seznam všech národních jazyků podporovaných v běžící aplikaci současně, viz PmRoot > Aplikace > Všechny užité jazyky. Seznam je zejména vhodný pro zobrazení nabídky metodou SelectionDialog. Umožňuje pohodlně vytvářet uživatelskou nabídku pro přepnutí jazyka runtime aplikace.
Syntaxe:
GetRtLangs(sParams As String) As Variant
Volání:
data = Pm.GetRtLangs(sParams)
Parametry:
sParams(String) Dodatečné parametry pro určení formátu výstupních dat.
"what:xx;" (nepovinné) - Určuje formát výstupních dat. Například "what:idlist;".
"what:idlist;" - Vrací seznam identifikátorů národních jazyků v podobě řetězce (oddělovač je čárka ',').
"what:idtitlearray;" - Vrací seznam identifikátorů národních jazyků v podobě 2-rozměrného pole, vhodného pro zobrazení nabídky pomocí SelectionDialog. Každý řádek představuje jeden národní jazyk. Sloupec představuje identifikátor a lokalizovaný název jazyka.
Vrácená hodnota:
Výsledný seznam je buď v podobě řetězce nebo v podobě 2-rozměrného pole.
Poznámka:
Tato metoda zatím není funkční pro Web obrazy.
Viz také:
Příklad:
Zobrazení nabídky se seznamem všech národních jazyků. V proměnné lang bude řetězec s identifikátorem vybraného národního jazyka nebo prázdný řetězec, pokud nedošlo k výběru (Storno).
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim a, lang
a = Pm.GetRtLangs("what:idtitlearray;")
lang = Pm.SelectionDialog(a, Pm.RtLang, "Výběr národního jazyka", 0)
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetRtLangs
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice