Update cookies preferences
Promotic

InfoWriteToFile - metoda objektu Pm

Popis:
Metoda zapíše obsah karty INFO systému do textového souboru. Provede to stejně jako akce po stisknutí tlačítka "Tisk do souboru" v okně INFO systému.
Syntaxe:
Boolean InfoWriteToFile(String sInfoPath, String sInfoName, String sFile, String sOptions)
Parametry:
sInfoPath(String) Cesta k položce INFO systému.
To je například "COMM/PmModbusMr_0" pro komunikaci.
Upozornění: není to cesta ve stromu Pma objektů. Je to cesta ve stromu při prohlížení INFO systému!
sInfoName(String) Název položky, což je název karty v INFO systému.
To je například "Monitor" pro položku "COMM/ovladač".
Pokud se zadá "$all", pak se zápis provede pro všechny karty, které jsou v dané položce.
sFile(String) Název souboru s cestou, do kterého se mají údaje zapsat.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
sOptions(String) Určuje, jak bude obsah karty zapsán. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "add:1;empty:0;header:compact;".
add - Určuje chování pro existující soubor.
0 - přepsat soubor
1 (přednastaveno) - přidat na konec souboru
empty - Určuje, zda zapisovat i prázdnou kartu.
0 (přednastaveno) - nezapisovat prázdnou kartu
1 - zapisovat i prázdnou kartu
header - Určuje jak zapisovat hlavičku karty.
compact (přednastaveno) - zapisovat hlavičku zhuštěně na jediném řádku a bez času
full - zapisovat hlavičku na více řádků včetně času
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
Seznam globálních chyb přidat do textového souboru Info.txt ve složce aplikace.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.InfoWriteToFile("Errors", "Global", "#app:Info.txt", "");
Příklad2:
Viz Příklad1 v popisu události PmaRoot.onAppStopEnd.

Historie:
Pm9.00.16: Nový parametr sOptions umožňuje určit, jak bude karta zapsána.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoWriteToFile
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.