Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InfoWriteToFile - metoda objektu Pm

Popis:
Metoda zapíše obsah založky INFO systému do textového souboru. Provede to stejným způsobem jako akce při stisknutí tlačítka "Tisk do souboru" v okně INFO systému.
Syntaxe:
InfoWriteToFile(sInfoPath As String, sInfoName As String, sFile As String, bAdd As Boolean) As Boolean
Volání:
b = Pm.InfoWriteToFile(sInfoPath, sInfoName, sFile, bAdd)
Parametry:
sInfoPath(String) Cesta k INFO položce. Je to například "COMM/PmModbusMr_0" pro komunikaci.

Upozornění: není to cesta ve stromu PROMOTIC objektů. Je to cesta ve stromu při prohlížení INFO systému!

sInfoName(String) Název INFO položky, což je název záložky v INFO systému. Je to například "Monitor" pro položku "COMM/ovladač".

Pokud se zadá "$all", pak se zápis provede pro všechny záložky, které jsou v dané INFO položce.

sFile(String) Název souboru s cestou, do kterého se mají údaje zapsat.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

bAdd(Boolean) true znamená přidat do souboru, false znamená přepsat soubor.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
Seznam globálních chyb přidat do textového souboru Info.txt ve složce aplikace.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.InfoWriteToFile "Errors", "Global", "#app:Info.txt", true
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoWriteToFile
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice