Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InfoWriteToFile - metoda objektu Pm

Popis:
Metoda zapíše obsah karty INFO systému do textového souboru. Provede to stejně jako akce po stisku tlačítka "Tisk do souboru" v okně INFO systému.
Syntaxe:
Boolean InfoWriteToFile(String sInfoPath, String sInfoName, String sFile, Boolean bAdd)
Parametry:
sInfoPath(String) Cesta k položce INFO systému.

To je například "COMM/PmModbusMr_0" pro komunikaci.

Upozornění: není to cesta ve stromu Pma objektů. Je to cesta ve stromu při prohlížení INFO systému!

sInfoName(String) Název položky, což je název karty v INFO systému.

To je například "Monitor" pro položku "COMM/ovladač".

Pokud se zadá "$all", pak se zápis provede pro všechny karty, které jsou v dané položce.

sFile(String) Název souboru s cestou, do kterého se mají údaje zapsat.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

bAdd(Boolean) true znamená přidat do souboru, false znamená přepsat soubor.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
Seznam globálních chyb přidat do textového souboru Info.txt ve složce aplikace.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.InfoWriteToFile("Errors", "Global", "#app:Info.txt", true);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoWriteToFile
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice