Promotic

DiscGetFreeSpace - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací volné místo na daném médiu (disk, atd.).
Syntaxe:
Double DiscGetFreeSpace(String sRoot)
Parametry:
sRoot(String) kořenová složka média
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu v bajtech
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var n = Pm.DiscGetFreeSpace("C:");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DiscGetFreeSpace
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.