Promotic

ShowHelp - metoda objektu Pm

Popis:
Zobrazí zadané téma nápovědy v souboru *.chm (*.hlp)
Syntaxe:
Empty ShowHelp(String sFile, String sTopic)
Parametry:
sFile(String) Název (s příponou) a cesta k souboru nápovědy
sTopic(String) Identifikační číslo zobrazovaného tématu nápovědy (v případě WinHelp)
nebo specifikace *.htm souboru (v případě HTML Help)
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ShowHelp("#pm:PromoticEn.chm", "/pmdoc/Objects/Pm/PropMeth/ShowHelp.htm");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ShowHelp
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.