Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ShowHelp - metoda objektu Pm

Popis:
Zobrazení zadaného tématu nápovědy v souboru typu *.chm (*.hlp)
Syntaxe:
ShowHelp(sFile As String, sTopic As String)
Volání:
Pm.ShowHelp sFile, sTopic
Parametry:
sFile(String) Název (s příponou) a cesta k souboru nápovědy
sTopic(String) Identifikační číslo zobrazovaného tématu nápovědy (v případě WinHelp) nebo specifikace *.htm souboru (v případě HTML Help)
Poznámka:
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ShowHelp
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice