Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FormatDate - metoda objektu Pm

Popis:
Podle zadaného formátovacího předpisu (vFormat) vytvoří řetězec obsahující datum a čas uložený v proměnné tDate.
Syntaxe:
FormatDate(tDate As Date, vFormat As Variant) As String
Volání:
s = Pm.FormatDate(tDate, vFormat)
Parametry:
tDate(Date) proměnná typu Date (drží datum a čas)
vFormat(Variant) Typ předdefinovaného převodu nebo formátovací předpis pro převod času na řetězec. Je-li vFormat číselného typu, pak je toto číslo chápáno jako typ předdefinovaného převodu.
1 - Interní způsob uložení času v systému PROMOTIC v podobě: 2017.10.23 15:23:28.082. Tento způsob zajistí, že setřídění řetězců je v souladu s tříděním podle času.
2 - Vytváří čas v Internet formátu v podobě: Tue, 04 Jan 2017 15:23:28 GMT.
20 - Vytváří čas v podobě vhodné pro databázi MS SQL server: '2017-10-23 15:23:28.082'.
21 - Vytváří čas v podobě vhodné pro databázi Oracle: TIMESTAMP'2017-10-23 15:23:28.082'.
22 - Vytváří čas v podobě vhodné pro databázi MySql: '2017-10-23 15:23:28'.
23 - Vytváří čas v podobě vhodné pro databáze Microsoft Access, dBase, PARADOX, atd. při nastavení přímého přístupu, viz Přímý přístup k tabulce - DAO, #10 23 2017 15:23:28#.
řetězcový typ - Je-li vFormat typu String, pak se jedná o formátovací předpis pro převod času na řetězec.
Příklad: "%d.%m.%Y_%H:%M:%S.%T"
d=den (1-31),
m=měsíc (1-12),
Y=rok (např. 2017),
H=hodina,
M=minuta,
S=sekunda,
T=milisekunda (0-999) - lze zadat %nT, kde n je počet cifer 1, 2 nebo 3

Kterýkoli z konverzních znaků %d, %m, %Y, %M, ... lze vynechat a tak v zobrazení vynechat odpovídající položku času.

Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy. Funkční je však zatím pouze pro vFormat = řetězcový typ.
 
Podobná metoda je PmDateObject.Format.
Příklad1:
Dim sDate, tDate
tDate = Now
sDate = Pm.FormatDate(tDate, "%d.%m.%Y_%H:%M:%S")
  'sDate obsahuje "24.07.2005_17:06:35"
Příklad2:
Dim sDate, tDate
tDate = Now
sDate = Pm.FormatDate(tDate, "%d.%m.%Y_%H:%M:%S.%2T")
  'sDate obsahuje "24.07.2005_17:06:35.00"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FormatDate
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice