Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FormatDate - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří textový řetězec obsahující datum a čas (podle zadaného formátovacího předpisu vFormat).
Syntaxe:
FormatDate(tDate As Date, vFormat As Variant) As String
Volání:
s = Pm.FormatDate(tDate, vFormat)
Parametry:
tDate(Date) proměnná typu Date (drží datum a čas)
vFormat(Variant) Typ předdefinovaného převodu nebo formátovací předpis pro převod času na řetězec. Pokud vFormat je číselného typu, pak je toto číslo chápáno jako typ předdefinovaného převodu.
1 - Interní způsob uložení času v systému PROMOTIC v podobě: 2018.10.23 15:23:28.082. Tento způsob zajistí, že setřídění řetězců je v souladu s tříděním podle času.
2 - Vytváří čas v Internet formátu v podobě: Tue, 04 Jan 2018 15:23:28 GMT.
řetězcový typ - Pokud vFormat je typu String, pak se jedná o formátovací předpis pro převod času na řetězec.

Příklad: "%d.%m.%Y_%H:%M:%S.%T", kde:

d=den (01-31),
m=měsíc (01-12),
Y=rok (např. 2018),
H=hodina (00-23),
M=minuta (00-59),
S=sekunda (00-59),
T=milisekunda (000-999) - lze zadat %nT, kde n je počet cifer 1, 2 nebo 3

Kterýkoli znak %d, %m, %Y, %M, ... lze vynechat a tak v zobrazení vynechat odpovídající položku času.

20 - Zastaralé. Vytváří čas v podobě vhodné pro databázi MSSQL: '2018-10-23 15:23:28.082'.

Lepší je využít řetězcový typ s hodnotou: '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%T'.

21 - Zastaralé. Vytváří čas v podobě vhodné pro databázi Oracle: TIMESTAMP'2018-10-23 15:23:28.082'.

Lepší je využít řetězcový typ s hodnotou: TIMESTAMP'%Y-%m-%d %H:%M:%S.%T'.

22 - Zastaralé. Vytváří čas v podobě vhodné pro databázi MySQL: '2018-10-23 15:23:28'.

Lepší je využít řetězcový typ s hodnotou: '%Y-%m-%d %H:%M:%S'.

23 - Zastaralé. Vytváří čas v podobě vhodné pro databáze Microsoft Access, dBase, PARADOX při nastavení přímého přístupu: #10 23 2018 15:23:28#.

Lepší je využít řetězcový typ s hodnotou: #%m %d %Y %H:%M:%S#.

Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy. Funkční je však zatím pouze pro: vFormat = 1 a vFormat = řetězcový typ.
 
Podobná metoda je PmDateObject.Format.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var tDate = Pm.Time;
var sDate = Pm.FormatDate(tDate, "%d.%m.%Y_%H:%M:%S");
//sDate obsahuje "24.07.2017_17:06:35"
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var tDate = Pm.Time;
var sDate = Pm.FormatDate(tDate, "%d.%m.%Y_%H:%M:%S.%2T");
//sDate obsahuje "24.07.2017_17:06:35.63"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FormatDate
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice