Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AppPriority - vlastnost objektu Pm

Popis:
Hodnota priority procesu běžící aplikace PROMOTIC v OS Windows.
Syntaxe:
AppPriority As Long
Volání:
Pm.AppPriority = 128
Hodnoty:
64 - nízká priorita
32 - normální priorita
128 - vysoká priorita
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Ovlivňování této vlastnosti je vhodné zejména v události PmRoot.onAppStartBegin. Běžné použití je v případě, kdy daná aplikace musí běžet rychle a spolehlivě (sběr dat, archivace...) a jiné aplikace mohou běžet s menší prioritou.

 
Tato vlastnost není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- AppPriority
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice