Update cookies preferences
Promotic

AppPriority - vlastnost objektu Pm

Popis:
Hodnota priority procesu běžící aplikace PROMOTIC v OS Windows.
Syntaxe:
Long AppPriority
Hodnoty:
64 - nízká priorita
32 - normální priorita
128 - vysoká priorita
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost není funkční ve Web obrazech
Příklad1:
Ovlivňování této vlastnosti je vhodné zejména v události PmaRoot.onAppStartBegin.
 
Obvykle v případě, kdy daná aplikace musí běžet rychle a spolehlivě (sběr dat, archivace...) a jiné aplikace mohou běžet s menší prioritou.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.AppPriority = 128;   // Zápis do vlastnosti
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nPriority = Pm.AppPriority;   // Čtení z vlastnosti
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- AppPriority
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.