Promotic

PrinterCfg - metoda objektu Pm

Popis:
Zobrazení okna pro výběr a nastavení tiskárny.
Syntaxe:
Empty PrinterCfg(String sCfg, Function onComplete)
Parametry:
sCfg(String) Počáteční konfigurační data pro konkrétní tiskárnu získané dříve metodou Pm.PrinterCfg.
Pokud jsou konfigurační data platná, pak bude v okně tiskárna vybrána a bude přednastavena podle obsažených dat.
Takto lze prohlížet nebo změnit konfigurační data pro konkrétní tiskárnu. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal.
onComplete(Function) Parametr onComplete obsahuje funkci, která bude volána k asynchronnímu předání výsledku. Funkce musí být ve tvaru: function onComplete(ev) {};
kde parametr ev.Value obsahuje vrácenou hodnotu (výsledek) asynchronního volání.
 
Výsledkem jsou konfigurační data pro konkrétní tiskárnu, které mohou být předány při tisku obrazu pro přímý tisk na této konkrétní tiskárně. Viz PmgRoot.Print. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal.
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech. Tato metoda je asynchronní.
Příklad:
Čtení počátečních konfiguračních dat pro tiskárnu z INI souboru.
Zobrazení a změna konfiguračních dat pomocí okna pro výběr a nastavení tiskárny.
Uložení upravených konfiguračních dat zpět do INI souboru.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onComplete(ev)
{
if (Pm.StringLen(ev.Value) > 0)
{
Pm.IniFileWrite("#cfg:config.ini", "Printer", "printer1", ev.Value);
}
}

var sCfg = Pm.IniFileRead("#cfg:config.ini", "Printer", "printer1", "");
Pm.PrinterCfg(sCfg, onComplete);

Historie:
Pm9.00.25: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- PrinterCfg
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.