Promotic

StringCodeAt - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací kód Unicode znaku na stanovené pozici v řetězci. Pokud znak je z ASCII tabulky, pak vrácená hodnota je menší než 128.
Syntaxe:
Long StringCodeAt(String sValue, Long nIndex)
Parametry:
sValue(String) Zdrojový řetězcový výraz.
nIndex(Long) Pozice znaku v řetězci (indexováno od 0).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var s = "Promotic";
var nCode = Pm.StringCodeAt(s, 0);   // Vrací 80
nCode = Pm.StringCodeAt(s, 3);   // Vrací 109
nCode = Pm.StringCodeAt(s, 7);   // Vrací 99

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringCodeAt
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.