Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringCodeAt - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací kód Unicode znaku na stanovené pozici v řetězci. Pokud je znak z ASCII tabulky, pak je vrácená hodnota menší než 128.
Syntaxe:
StringCodeAt(sValue As String, nIndex As Long) As Long
Volání:
nCode = Pm.StringCodeAt(sValue, nIndex)
Parametry:
sValue(String) Zdrojový řetězcový výraz.
nIndex(Long) Pozice znaku ve stringu (indexováno od 0).
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var s = "Promotic";
var nCode = Pm.StringCodeAt(s, 0);  //Vrací 80
nCode = Pm.StringCodeAt(s, 3);  //Vrací 109
nCode = Pm.StringCodeAt(s, 7);  //Vrací 99
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringCodeAt
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice