Promotic

LOG10E - vlastnost objektu Pm

Popis:
Dekadický logaritmus e.
Syntaxe:
Double LOG10E
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nVal = Pm.LOG10E;   // Vrací 0.434

Historie:
Pm8.02.03: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- LOG10E
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.