Promotic

RestartGui - metoda objektu Pm

Popis:
Provede restart grafického rozhraní aplikace (Gui = Graphic User Interface).
Syntaxe:
Empty RestartGui()
Poznámka:
Metoda znovu otevře okna, která byla otevřena při spuštění aplikace. Okna, která nebyla otevřena na začátku aplikace se zavřou.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Metoda ve Web prohlížečii tehdy znovuotevře prvotní htm stránku s novými parametry (např. s novým jazykem).

Tuto metodu je vhodno volat například:
- Pokud se změní jazyk aplikace. Tím dojde ke znovuotevření všech oken ale s jiným jazykem. Viz Příklad.
- Pokud je potřeba aplikaci dostat do počátečního vizuálního stavu.
Příklad:
Změní jazyk aplikace a znovu otevře všechna okna tak, aby se změna jazyka projevila ve vizualizaci. Viz Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.RtLang = "en";
Pm.RestartGui();

Historie:
Pm9.00.02: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- RestartGui
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.