Promotic

IniFileWrite - metoda objektu Pm

Popis:
Zápis položky do souboru *.ini.
Syntaxe:
Boolean IniFileWrite(String sFile, String sSection, String sKey, Variant vWrite)
Parametry:
sFile(String) Název souboru s cestou.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
sSection(String) Název sekce (sekce je v INI souboru v hranatých závorkách) bez hranatých závorek
sKey(String) Název klíče zapisované položky
vWrite(Variant) Zapisovaná hodnota
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Tento způsob uložení hodnot je vhodný pro dávkové uložení jednoduchých konfigurací nebo pro uložení jen málo hodnot. Nehodí se pro realtime ukládání většího množství hodnot, protože operace je pomalá (vnitřně se vždy musí celý INI soubor načít, vyhledat klíč, přepsat a celý INI soubor zapsat). Tato operace se přitom musí dělat pro pro každou položku (pro každou hodnotu klíče) zvlášť. Pro ukládání většího množství hodnot je lepší použít metodu Pm.FileTextWrite, kdy formát výstupu může být identický s INI souborem, jen se zapíší všechna data najednou.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bWrite = Pm.IniFileWrite("#cfg:file.ini", "Data", "Value1", "4.56");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- IniFileWrite
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.