Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FindUserIdNet - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací identifikátor síťového uživatele, který odpovídá zadaným přihlašovacím parametrům.
Syntaxe:
FindUserIdNet(sName As String, sPassword As String, sAddress As String) As String
Volání:
b = Pm.FindUserIdNet(sName, sPassword, sAddress)
Parametry:
sName(String) Přihlašovací jméno uživatele
sPassword(String) Přihlašovací heslo uživatele
sAddress(String) Síťová adresa uživatele (např. 192.168.0.1)
Poznámka:
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad1:
Otestování, zda je síťový uživatel, zadaný přihlašovacím jménem a heslem, členem skupiny "OPERATOR"
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If Pm.TestUserInGroup(1, "OPERATOR", Pm.FindUserIdNet("JOHN BROWN", "JB", "")) Then
  '...
End If
Příklad2:
Otestování v události PmWeb.onNewRequest zda je síťový uživatel, který požadavek vyvolal, členem skupiny "OPERATOR"
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If Pm.TestUserInGroup(1, "OPERATOR", Pm.FindUserIdNet(pEvent.HostName, pEvent.HostPwd, pEvent.HostAddr)) Then
  '...
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FindUserIdNet
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice