Promotic

AlSound - vlastnost objektu Pm

Popis:
Povolení/zákaz houkání alarmů.
Syntaxe:
Boolean AlSound
Hodnoty:
true (přednastaveno) - povoluje houkání aktivních alarmů, pokud jsou tyto alarmy nastaveny na houkání
false - zakáže houkání
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost není funkční ve Web obrazech
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.AlSound = false;   // Zápis do vlastnosti
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bSound = Pm.AlSound;   // Čtení z vlastnosti
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- AlSound
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.