Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AlSound - vlastnost objektu Pm

Popis:
Povolení/zákaz houkání alarmů.
Syntaxe:
AlSound As Boolean
Volání:
Pm.AlSound = false
Hodnoty:
true (přednastaveno) - povoluje houkání aktivních alarmů, pokud jsou tyto alarmy nastaveny na houkání
false - zakáže houkání
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- AlSound
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice