Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CSng - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací výraz typu Single.
Syntaxe:
CSng(value As Single) As Single
Volání:
n = Pm.CSng(value)
Parametry:
value(Single) Jakýkoli platný číselný výraz.
Poznámka:

Konverzní funkce lze např. použít pokud chceme aby výsledek nějaké operace měl zvolený datový typ (jiný než implicitní datový typ výsledku operace). Například použitím metody CDbl nebo CSng bude výpočet probíhat v typu Double nebo Single v případech, kdy by výpočet jinak probíhal v celých číslech.

Použitím metody se dosáhne konverze nezávislé na místním nastavení systému, z libovolného datového typu do typu Single. Konverze řetězcové hodnoty, kde oddělovačem desetinných míst je "tečka" nebo "čárka", proběhne v obou případech v pořádku. Srovnej s VBScript.CSng.

Pokud leží výraz mimo povolený rozsah podtypu Single, pak vznikne chyba.

 
Pokud je naopak potřeba převést reálné číslo do typu String bez ohledu na místní nastavení OS Windows (tzn. aby reálné číslo mělo vždy "tečku" nebo "čárku" jako desetinný oddělovač), pak lze využít metody Pm.TransformValue s parametrem nType = 120, 121 nebo 122.
 
Tato metoda není funkční pro Web obrazy. Lze však používat metodu Pm.ToNumber.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var n1 = Pm.CSng("3.14");
var n2 = Pm.CSng("3,14");  //V n1 je uložena stejná hodnota jako v n2
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CSng
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice