Promotic

CSng - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Single.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít metodu Pm.ToNumber.
Syntaxe:
Single CSng(Single value)
Parametry:
value(Single) Jakýkoli platný číselný výraz.
Poznámka:
Konverzní funkce lze použít např. pokud chceme aby výsledek nějaké operace měl zvolený datový typ (jiný než implicitní datový typ výsledku operace). Například použitím metody CDbl nebo CSng bude výpočet probíhat v typu Double nebo Single v případech, kdy by výpočet jinak probíhal v celých číslech.
Použitím metody se dosáhne konverze nezávislé na místním nastavení systému z libovolného datového typu do hodnoty typu Single. Konverze řetězcové hodnoty, kde oddělovač desetinných míst je "tečka" nebo "čárka", proběhne v obou případech v pořádku. Srovnej s VBScript.CSng.
Pokud výraz leží mimo povolený rozsah podtypu Single, pak vznikne chyba.

Pokud je naopak potřeba převést reálné číslo do hodnoty typu String bez ohledu na místní nastavení OS Windows (tzn. aby reálné číslo mělo vždy "tečku" nebo "čárku" jako desetinný oddělovač), pak lze použít metoda Pm.TransformValue s parametrem nType = 120, 121 nebo 122.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech. Lze použít metodu Pm.ToNumber.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var n1 = Pm.CSng("3.14");
var n2 = Pm.CSng("3,14");   // V n1 je uložena stejná hodnota jako v n2
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CSng
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.