Promotic

StringSplit - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca 1-wymiarową tablicę podłańcuchów (indeksowane od 0).
Składnia:
Array StringSplit(String sString, String sDelimiter, [String sParams])
Parametry:
sString(String) Źródłowe wyrażenie łańcuchowe.
sDelimiter(String) Separator, tzn. tekst wykorzystany do identyfikacji granic podłańcuchów.
łańcuch jednoznakowy - Ten znak będzie odszukiwany w źródłowym łańcuchu (w sString) i według tego źródło zostanie podzielone na pola podłańcuchów.
Najczęściej stosowane są następujące separatory ";" (średnik), ":" (dwukropek), " " (spacja), itd.
"" - Łańcuch źródłowy (sString) zostanie rozdzielony na pojedyńcze znaki. To znaczy, że zwrócona tabelka będzie identycznie długa jak łańcuch źródłowy.
"#nl" - (new line) Łańcuch źródłowy (sString) zostanie rozdzielony na pojedyńcze wiersze.
"#ws" - (white space) Łańcuch źródłowy (sString) zostanie rozdzielony na pojedyńcze słowa. To znaczy, że znaki typu "spacja", "nowy wiersz", "tabulator", itd. będą służyć jako separatory i nie będą się wyświetlać w podłańcuchach wypadkowych.
sParams[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład count:2;empty:0;
count:n; - Maksymalna długość zwróconej tablicy.
Jeżeli parametr nie jest określony (lub jego wartość jest równa -1), wtedy każdy separator zostanie wykorzystany jako znacznik rozdzielenia. To znaczy, że wszystkie łańcuchy zostaną zapisane do tablicy.
Jeżeli n jest liczbą dodatnią, wtedy metoda zwraca maksymalnie określoną ilość podłańcuchów
Jeżeli ilość podłańcuchów jest mniejsza, wtedy zostanie zwrócona mniejsza tablica.
Jeżeli ilość podłańcuchów jest większa, wtedy podłańcuuchy na końcu nie zostaną zapisane do tablicy.
empty:n; - Określa, w jaki sposób zostanie zwrócony pusty łańcuch za ostatnim separatorem w tablicy wartości.
empty:0; (domyślnie) - Jeżeli łańcuch jest zakończony przez separator, wtedy ostatnią pozycją tablicy będzie pusty łańcuch.
empty:1; - Jeżeli łańcuch jest zakończony przez separator, wtedy na koniec tablicy NIE będzie pustego podłańcucha za ostatnim separatorem.
Wartość zwrotna:
obiekt PmArray dla JavaScript lub typ danych Array dla VBScript.
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sValue = "Temperatura=45;Cisnienie=1015;Moc=569;";

var arr1 = Pm.StringSplit(sValue, ";", "empty:1;");
// arr1.GetItem(0) zawiera "Temperatura=45"
// arr1.GetItem(1) zawiera "Cisnienie=1015"
// arr1.GetItem(2) zawiera "Moc=569"
// arr1.GetItem(3) nie istnieje, ponieważ pusty łańcuch za ostatnim średnikiem nie zostanie zapisany (jest ustawione "empty:1;")

var arr2 = Pm.StringSplit(arr1.GetItem(0), "=");
arr2 = Pm.StringSplit(arr1.GetItem(0), "=");
// arr2.GetItem(0) zawiera "Temperatura"
// arr2.GetItem(1) zawiera "45"

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringSplit
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.