Update cookies preferences
Promotic

HttpFormDataParse - metoda obiektu Pm

Opis:
Parsowanie danych uzyskanych uploadem plików lub wartości w formie multipart/form-data.
Składnia:
PmArray HttpFormDataParse(Object oData)
Parametry:
oData(Object) Obiekt PmBuffer zawierający dane o pliku/plikach przyjętych uploadem od klienta.
Wartość zwrotna:
Zwraca tablicę (PmArray) obiektów PmMap w następojącej strukturze:
PmMap.Name = Nazwa
PmMap.File = Nazwa pliku
PmMap.Type = Typ (text/plain, application/x-zip-compressed, image/jpeg, ...)
PmMap.Value = Dane tekstowe lub binarne pliku
Notatka:
Formularz HTML może wysłać dane przy pomocy metody POST do serwera w postaci prestego tekstu application/x-www-form-urlencoded, np. "Nazwa1=Wartość1&Nazwa2=Wartość2 ...", gdzie pojedyńcze wartości można odczytać przy pomocy Pm.HTTPGetFormValue.
 
Formularz HTML może wysłać dane przy pomocy metody POST do serwera w komleksowej postaci binanej multipart/form-data, która oprócz wartości tekstowych może również zawierać dane binarne oraz pliki. Dane w formie obiektu PmBuffer można opracować przy pomocy metody Pm.HttpFormDataParse.
 
Celem metody jest ułatwienie użytkownikowi pracy z formularzami HTML, ponieważ usuwa ręczne dekodowanie odebranego łańcucha.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
Tablica map zawierających dane plików przyjętych uploudem od klienta.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aParts = Pm.HttpFormDataParse(oData);
Przykład2:
Parsowanie danych plików. Skrypt w zdarzeniu onPageAction obiektu PmaWebDir.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pEvent.Data;
if (Pm.GetVarType(oData, 1) == "PmBuffer")
{
var aParts = Pm.HttpFormDataParse(oData);
var iParts;
for (iParts = 0; iParts < oData.GetSize(1); iParts++)
{
var mPart = aParts.GetItem(iParts, -1);
Pm.Debug(mPart.Name);
Pm.Debug(mPart.File);
Pm.Debug(mPart.Type);
Pm.Debug(mPart.Value.GetSize());
}
}

Historia:
Pm9.00.15: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- HttpFormDataParse
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.