Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

NetTestPC - metoda obiektu Pm

Opis:
Sprawdzenie, czy komputer o określonym adresie sieciowym jest osiągalny w sieci
Składnia:
NetTestPC(nType As Long, sAddress As String, nTimeout As Long) As Boolean
Wołanie:
b = Pm.NetTestPC(nType, sAddress, nTimeout)
Parametry:
nType(Long) specifikacja metody testu
1 - Ping. Metoda działa tylko jeżeli proces PROMOTIC jest uruchomiony w ramach konta użytkownika z prawami administratora. Jeżeli zalogowany użytkownik (w SO Windows) nie posiada uprawnień administratora, wtedy zadanie PROMOTIC można uruchomić z prawami administratora przy pomocy oprogramowania RunAs (część systemu operacyjnego) na przykład przez wytworzenie skrótu w SO Windows. W tym przypadku przy każdym uruchomieniu zadania PROMOTIC jest wymagane wprowadzenie hasła administratora.
2 - Echo. Dostępny tylko jeżeli system operacyjny umożliwia instalację usługi sieciowej Echo na komputerze docelowym. Standardowo można taką usługę instalować w SO Windows 2000 i wyższy jako Simple TCP/IP services w sieci Microsoft.
3 - Ping 2. Metoda działa nawet jeżeli jest uruchomiona w ramach konta użytkownika bez uprawnień administratora. Implementacja metody jest założona na bibliotece icmp.dll, która jest częścią SO Windows.
sAddress(String) adres sieciowy sprawdzanego komputera określony przez nazwę (np. "\\ASRV\KAFA") lub adres IP (np. "128.0.0.1")
nTimeout(Long) czas w milisekundach, przez jaki system oczekuje odpowiedzi od komputera docelowego. Jeżeli do tego czasu nie dotrze odpowiedź, wtedy metoda zwraca wartość false.
Wartość zwrotna:
true - odpowiedź jest zwrócona w określonym czasie
false - odpowiedź nie została zwrócona w określonym czasie
Notatka:
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

If Not Pm.NetTestPC(1, "\\ASRV\KAFA", 5000) Then
  '...
End If
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- NetTestPC
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice