Promotic

NetTestPC - metoda obiektu Pm

Opis:
Test, czy wymagany komputer jest osiągalny w sieci.
Składnia:
Boolean NetTestPC(Long nType, String sAddress, Long nTimeout)
Parametry:
nType(Long) Specifikacja metody testu
1 - Ping. Metoda działa tylko jeżeli proces PROMOTIC jest uruchomiony w ramach konta użytkownika z prawami administratora. Jeżeli zalogowany użytkownik (w SO Windows) nie posiada uprawnień administratora, wtedy zadanie PROMOTIC można uruchomić z prawami administratora przy pomocy oprogramowania RunAs (część SO Windows) na przykład przez wytworzenie skrótu w SO Windows. W tym przypadku przy każdym uruchomieniu zadania PROMOTIC jest wymagane wprowadzenie hasła administratora.
2 - Echo. Dostępny tylko jeżeli system operacyjny umożliwia instalację usługi sieciowej Echo na komputerze docelowym. Standardowo można taką usługę instalować w SO Windows 2000 i wyższy jako Simple TCP/IP services w sieci Microsoft.
3 - Ping 2. Metoda działa nawet jeżeli jest uruchomiona w ramach konta użytkownika bez uprawnień administratora. Implementacja metody jest założona na bibliotece icmp.dll, która jest częścią SO Windows.
sAddress(String) Adres sieciowy sprawdzanego komputera określony przez nazwę (np. "\\ASRV\KAFA") lub adres IP (np. "128.0.0.1")
nTimeout(Long) Czas w milisekundach, przez jaki system oczekuje odpowiedzi od komputera docelowego. Jeżeli do tego czasu nie dotrze odpowiedź, wtedy metoda zwraca wartość false.
Wartość zwrotna:
true - Odpowiedź jest zwrócona w określonym czasie
false - Odpowiedź nie została zwrócona w określonym czasie
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (! Pm.NetTestPC(1, "\\\\ASRV\\KAFA", 5000))
{
// ...
}

Historia:
Pm8.02.15: Usunięty błąd: Dla parametru nType=3 (Ping 2) dochodziło do ubytku pamięci.
Pm8.02.12: Usunięty błąd: Przypadkowo zwracał true również dla niedostępnego komputera.
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- NetTestPC
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.