Update cookies preferences
Promotic

CreateProcess - metoda obiektu Pm

Opis:
Uruchomienie oprogramowania (*.exe, *.com, *.bat) bez czekania na jego zakończenie.
Składnia:
Boolean CreateProcess(String sCmdLine, String sCurrent)
Parametry:
sCmdLine(String) Nazwa oraz ścieżka pliku do uruchomienia ([dysk:][ścieżka]program[rozszerzenie] [parametr1] [parametr2] [...])
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
sCurrent(String) Bieżący folder dla uruchamianego oprogramowania (bieżący folder aplikacji PROMOTIC jest ".").
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli dane oprogramowania zostało uruchomione.
false - Jeżeli dane oprogramowanie nie zostało uruchomione.
Notatka:
- Po wywołaniu tej metody (po uruchomieniu oprogramowania) algorytm działa dalej (nie czeka na zakończenie w ten sposób uruchomionego oprogramowania).
- W celu zakończenia innego oprogramowania można zastosować metodę Pm.WndOper.


Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
- Pm.ShellExecute (metoda)
Przykład1:
Uruchomienie oprogramowania SO Windows "Kalkulator". Nie jest konieczne wprowadzanie pełnej ścieżki do oprogramowania calc.exe, ponieważ jest on ulokowany w folderze systemowym Windows (w "/Windows/System32").
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.CreateProcess("calc.exe", ".");
Przykład2:
Otwarcie przeglądarki internetowej z określonym adresem internetowym.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.CreateProcess("explorer https://www.promotic.eu", ".");
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreateProcess
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.