Update cookies preferences
Promotic

StringFormat - metoda obiektu Pm

Opis:
Zapis tablicy wartości do łańcucha tekstowego według określonej reguły formatowania.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody PmFormat.Format.
Składnia:
String StringFormat(String sFormat, Variant vParams)
Parametry:
sFormat(String) Reguła formatowania w konwencji języka C. Patrz Reguła formatowania języka C.
vParams(Variant) Parametr jest:
- albo Podstawowy typ danych (Integer, Double, String) w przypadku, że w sFormat jest format dla jednej wartości
- lub Tablica wartości (Array) w przypadku, że w sFormat jest format dla większej ilości wartości jednocześnie.
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
HexaString (łańcuch tekstowy w układzie szesnastkowym) może być użyty na dwa sposoby:
1) Wyświetlenie liczb w układzie szesnastkowym, gdzie wyższe rzędy znajdują się po lewej stronie. Odpowiada to przechowywaniu w pamięci Big-endian.
Chodzi o konwersję wartości liczbowej do łańcucha tekstowego (i odwrotnie) przy pomocy łańcucha formatowania.
Do zastosowania HexaString w ten sposób jest zalecane zastosowanie obiektu PmFormat.
2) Zakodowanie zawartości sekcji pamięci o określone wielkości (np. 1B, 2B, 4B, ...) w układzie szesnastkowym. Następnie zależy to od tego, jak liczba jest przechowywana w pamięci.
Na procesorach Intel i AMD (architektura x86 lub x64) używana jest tzw. Little-endian, gdzie niższe rzędy znajdują się po lewej stronie.
Do zastosowania HexaString w ten sposób jest zalecane stosowanie wyłącznie obiektu PmBuffer, który może obsługiwać zarówno Little-endian jak i Big-endian.
Przykład1:
Formatowanie jednej warości typu Integer dla wyświetlenia heksadecymalnego
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVal = 1024;
var sVal = Pm.StringFormat("%05x", nVal);
Przykład2:
Formatowanie większej ilości wartości równocześnie
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var n1 = 11.2;
var n2 = 1002.4;
var aData = Pm.Array1(n1, n2);
var sVal = Pm.StringFormat("Temperatura=%3.2f, Cisnienie=%5.1f", aData);
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringFormat
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.