Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringFormat - metoda obiektu Pm

Opis:
Zapis tablicy wartości do łańcucha według określonego przepisu formatującego.
Składnia:
String StringFormat(String sFormat, Variant vParams)
Wołanie:
s = Pm.StringFormat(sFormat, vParams)
Parametry:
sFormat(String) Łańcuch formatujący w konwencji języka C. Patrz Specyfikacja formatowania łańcuchów w języku programowania C.
vParams(Variant) Parametr jest albo:
- Podstawowy typ danych (Integer, Double, String) w przypadku, że w sFormat jest format dla jednej wartości, lub
- Tablica wartości (Array) w przypadku, że w sFormat jest format dla większej ilości wartości jednocześnie.
Notatka:

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

Przykład1:
Formatowanie jednej warości typu Integer dla wyświetlenia heksadecymalnego
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVal = 1024;
var sVal = Pm.StringFormat("%05x", nVal);
Przykład2:
Formatowanie większej ilości wartości jednocześnie
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var n1 = 11.2;
var n2 = 1002.4;
var aData = Pm.CreatePmArray().Array1(n1, n2);
var sVal = Pm.StringFormat("Temperatura=%3.2f, Cisnienie=%5.1f", aData);
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringFormat
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice