Update cookies preferences
Promotic

CreatePmList - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmList.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) ponieważ obiekt PmList jest przestarzały.
Składnia:
Object CreatePmList()
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- Pm.CreatePmArray (metoda)
- Pm.CreatePmMap (metoda)
Przykład1:
Patrz opis obiektu PmList.
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oList = Pm.CreatePmList();

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmList
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.