Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreatePmList - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmList.

Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) ponieważ obiekt PmList jest przestarzały..

Składnia:
Object CreatePmList()
Wołanie:
var oList = Pm.CreatePmList()
Notatka:

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

Patrz również:
- Pm.CreatePmArray (metoda)
- Pm.CreatePmMap (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oList = Pm.CreatePmList();

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmList
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice