Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetSystemInfo - metoda obiektu Pm

Opis:
Uzyskanie informacji systemowych.
Składnia:
GetSystemInfo(sWhat As String, sParams As String) As Variant
Wołanie:
nScreenX = Pm.GetSystemInfo("screen.width", "")
Parametry:
sWhat(String) Identyfikator uzyskanej informacji. Podstawowa opcja określająca, co zostanie zwrócone.
"screen.width" - Zwraca szerokość ekranu (w pikselach). Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"screen.height" - Zwraca wysokość ekranu (w pikselach). Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"screen.clientarea.width" - Zwraca szerokość obszaru klienckiego monitora (bez paska narzędziowego SO Windows) (w pikselach). Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"screen.clientarea.height" - Zwraca wysokość obszaru klienckiego monitora (bez paska narzędziowego SO Windows) (w pikselach). Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"screen.allmonitors" - Zwraca pozycję oraz całkowity rozmiar opisanego prostokąta wokół wszystkich monitorów (w pikselach) w postaci PmMap. Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"app.zoom" - Zwraca wartość zwiększenia/zmniejszenia całej aplikacji jako wynik dostosowania pierwotnej aplikacji do innej rozdzielczości wyświetlacza. Patrz konfigurator "Zwiększenie wyglądu (zoom) aplikacji". Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"screensaver.active" - Zwraca atrybut, czy w danej chwili jest włączony wygaszacz ekranu (nie chodzi o wyłączenie ekranu w trybie energooszczędnym). Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"memory.free" - Zwraca wartość wolnej pamięci całego komputera w kB (z dokładnością do 4 kB). Śledzenie wartości na komputerze jest korzystne zwłaszcza przy dostrajaniu aplikacji. Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"memory.usage" - Zwraca wartość zajętej pamięci całego komputera w kB (z dokładnością do 4 kB) Zajęcie pamięci w komputerze można również określić (poza innymi) w INFO systemie pod pozycją /System/Memory. Patrz również Monitoring uruchomionej aplikacji PROMOTIC. Śledzenie wartości na komputerze jest korzystne zwłaszcza przy dostrajaniu aplikacji. Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"cpu.usage" - Zwraca wartość przeciętnego obciążenia procesora (CPU) w procentach. Wartość przedstawia przeciętne obciążenie wszystkich rdzeniów procesora (CPU) od ostatniego wywołania tej metody. Śledzenie wartości na komputerze jest korzystne zwłaszcza przy dostrajaniu aplikacji. Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"win.username" - Zwraca nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika w SO Windows. Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"win.starttime" - Zwraca czas uruchomienia Windows. Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"app.starttime" - Zwraca czas uruchomienia aplikacji. Parametr sParams nie jest wykorzystany.
"app.laststopfailed" - Zwraca true jeżeli poprzednie zatrzymanie aplikacji zostało zakończone z błędem, inaczej false. (Patrz parametr pEvent.Reset v onAppStartBegin). Parametr sParams nie jest wykorzystany.
sParams(String) Dodatkowe parametry dla poszczególnych operacji. Znaczenie jest różne dla poszczególnych operacji. Jeżeli dana operacja stosuje ten parametr, wtedy jest to dla danej operacji podkreślone.
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach. Na Webie funkcjonują jednak tylko informacje typu "screen" (tzn. nie funkcjonuje odczyt informacji typu "memory", "cpu" oraz "win"). Wtedy metoda zwraca informacje (parametry monitora) na komputerze, na którym jest uruchomiony klient (przeglądarka internetowa).
Przykład:
Uzyskanie rozdzielczości ekranu:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nScreenX = Pm.GetSystemInfo("screen.width", "");
var nScreenY = Pm.GetSystemInfo("screen.height", "");
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetSystemInfo
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice