Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Wygląd - karta obiektu PmaRoot

Opis:
Definicja wyglądu działającej aplikacji.
Pozycje konfiguracji:
Zwiększenie wyglądu (zoom) aplikacjiUmożliwia zmienić (zwiększyć/zmniejszyć) wygląd całej aplikacji, zwłaszcza elementów graficznych, przy przejściu na inną rozdzielczość graficzną ekranu niż oryginalna. Ta zmiana spowoduje dostosowanie wielkości większości paneli, czcionek i Pmg obiektów. Niektóre Pmg obiekty nie muszą reagować poprawnie na zmianę wielkości, dlatego jest konieczne testowanie i wytwarzanie aplikacji z uwzględnieniem tej możliwości.
type:no; (domyślnie) - Aplikacja pozostanie w swojej oryginalnej wielkości.
type:const;zoom:n; - Cała aplikacja zostanie powiększona według stałej n. Przykład: type:const;zoom:1.2;.
type:original;screenx:dx;screeny:dy; - Cała aplikacja będzie automatycznie zwiększona według bieżącej rozdzielczości ekranu w stosunku do określonej oryginalnej rozdzielczości dx oraz dy. Przykład: type:original;screenx:1024;screeny:768;.
Typ uwyraźnienia aktywnego Pmg obiektuUmożliwia ustawienie sposobu zaznaczenia aktywnego Pmg obiektu (obiekt, który posiada fokus).
SingleLine - obrys wokół obiektu jako linia prosta
DoubleLine - obrys wokół obiektu jako linia podwójna
Ikona w pasku narzęiowym po prawejIkona aplikacji pojawi się pasku systemowym SO Windows pomiędzy ikonami po prawej.
Stosuj inną czcionkę w oknach systemowychJeżeli jest zaznaczone, wtedy można ustawić własną czcionkę, która będzie zastosowana w uruchomionej aplikacji. Przy zmianie wielkości czcionki dojdzie również do dostosowania wszystkich dialogów w ten sposób, żeby także ze zmienioną czcionką rozmieszczenie dialogów zostało takie samo. Umożliwia stosowanie systemu PROMOTIC również na ekranach z bardzo gęstym rastrem, gdzie w innym przypadku pismo jest drobne. Czcionka ta zostanie zastosowana również w oknie "INFO system" oraz jest domyślną dla formularzy PmForm. W celu zmiany czcionki w środowisku deweloperskim Patrz Zastosowanie innej czcionki w środowisku deweloperskim.

Historia:
Pm8.00.02: Konfigurator "Zwiększenie wyglądu (zoom) aplikacji": Nie dochodziło do zwiększania rozmiaru ramek obiektu PmaWorkspace ale do zwiększania czcionki w panelach.
Pm8.00.00: Usunięto konfiguratory dla aplikacji MDI.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice